Je gekozen filters:
Wis alle filters

Ntvg: ‘Oncologische kennis delen via expertpanels’

21-05-2019
Amsterdam UMC artsen Tessa Hellingman en Geert Kazemier hebben in samenwerking met juristen Lotte Brakel (Amsterdam UMC) en Simona Tiems (Legaltree) onlangs in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (ntvg) een artikel gepubliceerd over de mogelijke juridische obstakels van expertpanels. In hun artikel schetsen de auteurs de juridische kaders waarbinnen een expertpanel momenteel functioneert.

Geconcludeerd wordt dat mits aan bepaalde voorwaarden voor het gebruik van medische gegevens, de aanvraag en de samenstelling van het expertpanel wordt voldaan er geen juridische obstakels of praktische bezwaren zijn om expertpanels in te voeren. Expertpanels worden steeds vaker ingezet zodat zoveel mogelijk patiënten profiteren van de meest actuele kennis op het gebied van zijn of haar ziektebeeld. Specifieke vragen over diagnostische en therapeutische mogelijkheden worden aan een panel van experts voorgelegd, dit kan ook digitaal. Maar hoe worden de rechten van zowel de professional als de patiënt geborgd? Zijn er juridische obstakels of praktische bezwaren? Deze vragen werden behandeld tijdens twee bijeenkomsten die met ondersteuning van het Citrienfonds werden georganiseerd en waaraan juristen, medisch specialisten, één patiënt en aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed deelnamen. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden in het artikel besproken. Lees hier het volledige artikel.

Eerder verscheen al een artikel over expertpanels in Medisch Contact.

Binnen het Citrienprogramma zijn er in de afgelopen jaren verschillende expertpanels opgezet waarvan het expertpanel voor uitgezaaide dikkedarmkanker een goed voorbeeld is, lees meer via de link hieronder.