Je gekozen filters:
Wis alle filters
Handen

Nieuwe Gegevensset Mensgebonden Informatie

05-04-2022
Deze gegevensset kan ingezet worden bij behandelbesluitvorming om te komen tot een Passend behandelplan. Medisch technisch passend en passend bij de mens.

In het UMCG is op initiatief van Floor van Nuenen door Peer Goudswaard de Gegevensset Mensgebonden Informatie opgeleverd. De volledig uit zorginformatiebouwstenen bestaande set is samen met artsen en verpleegkundigen ontwikkeld om informatie over de algemene gezondheidssituatie en de doelen en voorkeuren van een patiënt te kunnen vastleggen. Volgende stap zal nu zijn om deze informatie, die vaak al op verschillende plekken wordt vastgelegd in het epd van het UMCG, op één afdelingsoverstijgende plek in het epd beschikbaar te maken. 

 

Op donderdag 14 april organiseerden we een Verdiepingssessie over dit onderwerp.

Terugkijken kan via deze link. 

Projectleider Floor van Nuenen belicht de aanleiding en totstandkoming van de nieuwe gegevensset. Ze laat zien hoe de set is opgebouwd en geeft tips hoe andere ziekenhuizen ermee aan de slag kunnen. Internist ouderengeneeskunde Suzanne Festen vertelt hoe deze informatie helpt bij meer weloverwogen behandelbesluitvorming. Na het plenaire gedeelte kun je kiezen uit deelname aan een van de drie deelsessies: 

1.    Hoe zet je de Gegevensset Mensgebonden Informatie in? Praktische sessie met ervaringen van Hanneke van der Wal-Huisman en Yvonne Koops. Door deze informatie systematisch uit te vragen, kunnen verpleegkundigen hun inschatting van een patiënt objectiever en beter beargumenteerd overdragen aan hun collega’s en/of in het mdo. Hoe vraag je de gegevens uit en hoe presenteer je de informatie aan je collega’s en/of in het mdo? Kortom: hoe zorg je dat deze meer verpleegkundige informatie meeweegt in de medische behandelbesluitvorming?

2.    Wat heb je als medisch specialist aan de set? Suzanne Festen laat zien hoe deze informatie besproken kan worden en kan helpen bij weloverwogen behandelbesluitvorming in het mdo en in de spreekkamer. Deze sessie biedt de mogelijkheid hierover in gesprek te gaan.

3.    Hoe krijgen we de set gestructureerd in het epd? De set is er, maar vastlegging in het epd gebeurt op dit moment grotendeels in de vorm van notities en dus niet als gestructureerde, eenduidige registratie. Maar: er zijn kansen en hoopvolle ontwikkelingen. Floor van Nuenen en Peer Goudswaard – de opsteller van de set – weten hier alles van.  

 

Bekijk hier de projectpagina.