Je gekozen filters:
Wis alle filters
Logo Oncologienetwerken Nederland

Nieuw platform ziet het licht: Oncologienetwerken Nederland

06-06-2024
De regionale oncologienetwerken in Nederland hebben een gezamenlijk landelijk platform opgericht. Onder de noemer Oncologienetwerken Nederland werken ze aan nog betere oncologische netwerkzorg voor iedere patiënt met kanker. Hun motto: ‘samen leren en verbeteren’.

“Oncologische zorg is netwerkzorg”, zegt Geert Kazemier, een van de initiatiefnemers en de eerste voorzitter van de nieuwe club. “Steeds meer mensen krijgen kanker, de kosten stijgen en het personeelstekort neemt toe. Samenwerken in regionale netwerken draagt bij aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor mensen met kanker, nu en in de toekomst.”

Uitwisseling en versterking

Oncologienetwerken Nederland ziet zichzelf nadrukkelijk als een platform voor onderlinge uitwisseling en versterking. Het stimuleert dat de regionale oncologienetwerken bij elkaar in de keuken kijken. “Hoe kunnen we de kwaliteit hoog houden of verder verbeteren? Hoe werken we optimaal samen in de regio? Hoe binden we onze professionals? We kijken waar bepaalde zaken heel goed geregeld zijn en hoe we die mooie voorbeelden kunnen overnemen in andere regio’s of voor andere tumorsoorten. Op sommige punten moeten we misschien oplossingen ontwikkelen en uitproberen. Dit pakken we praktisch en resultaatgericht aan, natuurlijk wel met veel aandacht voor draagvlak, verbinding en reflectie zodat het ook beklijft”, aldus Kazemier.

Passende oncologische zorg

De missie van Oncologienetwerken Nederland sluit naadloos aan bij het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat met het kernbegrip ‘passende zorg’ op dit moment grote veranderingen in de zorg aanjaagt. Het nieuwe platform kan daar veel aan bijdragen, denkt de voorzitter: “Passende zorg is precies waar wij ons voor inzetten. De regionale oncologienetwerken moeten passende zorg in de praktijk gestalte geven en ons platform staat klaar om daaraan bij te dragen. Wij zullen daarbij het genuanceerde geluid laten horen van de verschillende regio’s met hun eigenheid en bijzondere kenmerken. In en rond de grote steden heb je vaak een clustering van ziekenhuizen die heel veel patiënten bedienen, elders zie je dunbevolkte gebieden met grote afstanden tussen ziekenhuizen. Daar moet je goed op inspelen bij de gewenste veranderingen, want one size fits all, dat gaat niet werken.”

Het initiatief voor de oprichting van Oncologienetwerken Nederland werd al ruim anderhalf jaar geleden genomen. Tijdens enkele levendige en drukbezochte bijeenkomsten van en voor de regionale oncologienetwerken bleek dat het draagvlak voor het oprichten van een dergelijk platform groot is. Er wordt inmiddels gewerkt aan formele afspraken; totdat die er zijn vormen de initiatiefnemers het eerste bestuur. Oncologienetwerken Nederland wordt ondersteund door IKNL.

Het bestuur van Oncologienetwerken Nederland bestaat uit de volgende personen:

  • Prof. dr. Geert Kazemier, oncologisch chirurg Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam en voorzitter van regionaal oncologienetwerk OncoNovo+
  • Dr. Ester Siemerink, internist-oncoloog ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) en lid regionaal oncologienetwerk ONZ netwerk
  • Dr. Annemieke Thijssen, MDL-arts Albert Schweitzer Ziekenhuis en voorzitter van regionaal oncologienetwerk Concord
  • Prof. dr. Haiko Bloemendal, internist-oncoloog Radboudumc en voorzitter van regionaal oncologienetwerk OncoOost 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met coördinator Louwke Meinardi via louwke@oncologienetwerken.nl