Je gekozen filters:
Wis alle filters
GE oncologie netwerkraad

Nieuw: de GE Oncologie Netwerkraad

27-07-2018
Op 28 juni jl. vond de eerste bijeenkomst van de GE Oncologie Netwerkraad Noord-Holland/Flevoland plaats in restaurant Nautisch Kwartier Fletcher te Huizen. Dit initiatief, mede mogelijk gemaakt door het Citrienfonds binnen het project Regionale Oncologienetwerken, werd opgezet door Marc Besselink en Jeanin van Hooft, respectievelijk HPB-chirurg en MDL-arts in Amsterdam UMC, locatie AMC. De raad is samengesteld in nauwe samenwerking met Kees Punt (medisch oncoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC), Geert Kazemier en Henk Verheul (respectievelijk HPB-chirurg en medisch oncoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc).

Marc Besselink licht toe: “Met de recente fusie tussen AMC en VUmc tot het Amsterdam UMC is dit een ideaal moment om de coördinatie van de patiëntenzorg in de regio verder te optimaliseren”. Voor de GE Oncologie Netwerkraad is er uit ieder ziekenhuis primair een MDL-arts als vertegenwoordiger, met daarnaast een chirurg en/of internist-oncoloog uit het desbetreffende ziekenhuis.

‘GE-oncologienetwerk van de toekomst’
De eerste bijeenkomst was een groot succes met de aanwezigheid van ruim 25 medisch specialisten, verspreid over drie verschillende disciplines uit meer dan 10 ziekenhuizen binnen de regio Noord-Holland/Flevoland. De avond stond in het teken van het ‘GE-oncologienetwerk van de toekomst’, dat na enkele korte presentaties besproken werd in een interactieve discussie onder leiding van Jeanin van Hooft en Geert Kazemier. Er werden diverse onderwerpen besproken, waaronder de verschillende verwijsmogelijkheden, de inrichting van transmurale zorgpaden en een terugkoppeling van eenieders resultaten.

Vervolgbijeenkomsten
Een resumé van de avond, inclusief besproken agendapunten en conclusies, is schriftelijk aangeboden aan de Raad van Bestuur en oncologiecommissie van het Amsterdam UMC. De GE Oncologie Netwerkraad Noord-Holland /Flevoland zal voortaan eenmaal per jaar bijeenkomen. Daarnaast zal er per tumortype een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd om zorgpaden verder uit te werken en een bijeenkomst voor casemanagers en oncologie-programmamanagers uit de regio.

Bij interesse kunt u de notulen opvragen bij Stijn van Roessel, promovendus op het project Regionale Oncologienetwerken (s.vanroessel@amc.nl).