Je gekozen filters:
Wis alle filters
Netwerkbijeenkomst

Next level netwerkzorg

10-03-2020
Het gaat goed met de oncologische netwerkzorg in de regio Noord-Holland/Flevoland. Dat de betrokken zorgprofessionals zeer enthousiast en gemotiveerd zijn, bleek duidelijk op de netwerkbijeenkomst eind februari. Netwerkvoorzitter prof. dr. Geert Kazemier onderstreepte dat het bij trefzekere oncologische netwerkzorg gaat om meer dan het aanbieden van state-of-the-art medische opties. “We moeten ons ook afvragen: wat vindt de patiënt belangrijk en hoe helpt het warme contact ons om de beste oncologische zorg te bieden?”

Arts-onderzoeker Tessa Hellingman (Amsterdam UMC, locatie De Boelelaan) presenteerde tijdens deze avond de resultaten uit focusgroepen van in totaal 24 patiënten. Het mag misschien klinken als een open deur, maar de belangrijkste conclusie is dat patiënten gewoon de beste zorg willen. Al dan niet via online expertpanels of mdo’s, maar wél met terugkoppeling van de eigen behandelaar. Warm contact dus. Ook het delen van gegevens levert geen bezwaar op, mits dat in dienst staat van de zorgoptimalisatie. 

Waardegedreven zorg 
Binnen het team van de hoofd-hals oncologie en de gastro-enterologische chirurgie zijn zogenoemde waardeteams opgericht, bestaande uit verschillende zorgdisciplines plus een patiënt. Samen sturen ze aan op de best mogelijke zorg. Hoofd-hals chirurg Jan-Jaap Hendrickx noemde tijdens deze avond het voorbeeld dat dankzij goed luisteren naar de patiënt, de zorg daadwerkelijk verbeterd is door bijvoorbeeld de ‘slikfoto’ drie dagen eerder in te plannen. Hierdoor is eerder duidelijk of de patiënt wel of niet mag slikken. Voor de patiënt een aanzienlijke verbetering. Gastro-enterologische chirurg Joris Erdmann vertelde dat vanuit zijn discipline het waardeteam ook meer aanstuurt op efficiënter luisteren naar de patiënt. Over hóe er efficiënter geluisterd kan worden, dat leverde nog wel een interessante discussie op. Zijn de PROM’s (vragenlijsten, red.) die patiënten voorgeschoteld krijgen, niet veel en veel te lang? “Nou en of”, vond de een. “Nee”, vond de ander. “De patiënt moet daar weliswaar flink wat tijd voor vrijmaken, maar het levert mij wel degelijk waardevolle informatie op die ik niet zelf allemaal kan bevragen.” 

Nierkankernetwerk
Ander voorbeeld uit de regio. In het Nierkankernetwerk Amsterdam wordt samengewerkt tussen het OLVG, Antoni van Leeuwenhoek en Amsterdam UMC. Uroloog Patricia Zondervan vertelt over de opstart in 2017 toen zij zichzelf met twee collega-urologen hardop afvroegen: ‘Doen wij het eigenlijk wel goed?’ Inmiddels is er wekelijks een nierkanker-mdo dat bestaat uit oncologen, interventieradiologen, radiotherapeuten en urologen uit de drie ziekenhuizen. “De vergaderzaaltjes zijn soms zelfs te klein voor het mdo”, aldus Patricia Zondervan. “In het eerste jaar zijn al bijna zeshonderd patiënten in het Nierkankernetwerk besproken. En… het netwerk fungeert nu ook als voorbeeld voor prostaat- en blaaskanker.” Ook is men bezig met aansluiting te zoeken bij het Citrien-programma Registratie aan de Bron. 

Digitale verwijzing 
Neuroloog Tjeerd Postma en en arts-onderzoeker Merijn de Swart tot slot gaven een presentatie over hun bevindingen op het gebied van digitale verwijzing naar een multidisciplinair triagepanel voor patiënten met een hersentumor. Het triagepanel is een voortvloeisel van het binnen de eerste Citrien-periode opgezette expertpanel colorectale levermetastasen in de regio Noord-Holland/Flevoland. In driekwart jaar zijn nu zestig patiënten via het panel verwezen. Merijn de Swart: “De neurologen die wij spreken zijn enthousiast over het concept. De eerste evaluatie lijkt erop te wijzen dat patiënten die worden verwezen via het triagepanel sneller starten met hun behandeling dan regulier verwezen patiënten.” 

Geert Kazemier concluceerde als afsluiting van deze netwerkbijeenkomt dat het keer op keer nuttig en zinvol is met elkaar van gedachten te wisselen over hoe we samen de oncologische netwerkzorg next level kunnen krijgen. “Zoals bijvoorbeeld het meer en consequent betrekken van de patiënt. Laten we daarom met elkaar de discussie blijven voeren over wat wenselijk en realistisch is om te komen tot trefzekere netwerkzorg.” 

Voor meer informatie over de sprekers of over oncologische netwerkzorg in de regio Noord-Holland/Flevoland, kunt u contact opnemen met linking pin Eefje van Kessel (Amsterdam UMC, locatie De Boelelaan) via e.vankessel@amsterdamumc.nl