Je gekozen filters:
Wis alle filters
Financiering

Netwerkfinanciering

12-06-2020
We ontwikkelen in drie proeftuinen passende financieringsvormen voor patiëntenzorg in oncologienetwerken. De rode draad van het project Netwerkfinanciering is dat waardegedreven zorg vraagt om waardegedreven financiering. De bedoeling is om de financiering zó te regelen dat de prikkels in het stelsel meer op kwaliteit en minder op productie gericht zijn.
kaart en schema

De proeftuinen betreffen borstkanker, eierstokkanker en sarcoom (tumoren in de weke delen). De verschillende zorgpaden voor deze tumorsoorten kennen elk hun eigen uitdagingen op het gebied van financiering en organisatie. Denk daarbij aan het beter benutten van capaciteit, faciliteren van onderzoek over de grenzen van de tweede en derde lijn heen, verminderen van heropnames, adequater doorverwijzen en voorkomen van dubbele diagnostiek. 

Eén contract voor het netwerk

Het gaat bij netwerkfinanciering om een verschuiving van meerdere contracten tussen de ziekenhuizen en verzekeraars naar één contract tussen het hele netwerk en verzekeraars. Het achterliggende idee is dat een gezamenlijke afspraak met zorgverzekeraars voor alle ziekenhuizen in het netwerk de gelijkgerichtheid en doelmatigheid in het netwerk bevordert. We verkennen op dit moment hoe deze netwerkfinanciering vormgegeven zou kunnen worden. Er zijn allerlei varianten denkbaar. 

In Nederland wordt bijvoorbeeld al volop geëxperimenteerd met zogeheten bundelbetalingen, waarin zorgverleners gezamenlijk verantwoordelijk gehouden worden voor het budget en de geleverde zorgkwaliteit. Er zijn ook andere varianten denkbaar, zoals bekostiging van de overhead van zorgnetwerken of van het regionaal mdo. Dat laatste is onderwerp van een ander project binnen dit thema: Financiering van MDO 2.0 en expertopinie.

Meer informatie?
Neem contact op met Thomas Reindersma via reindersma@eshpm.eur.nl.