Je gekozen filters:
Wis alle filters
Borstkanker

Nauwe samenwerking UMCG en Ommelander Ziekenhuis borst(kanker)zorg

03-11-2017
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Ommelander Ziekenhuis Groningen zijn een nauwe samenwerking gestart voor patiënten met (verdenking op) borstkanker. De specialisten van beide ziekenhuizen werken als één team samen. Hierdoor kunnen patiënten snel de best mogelijke zorg krijgen.
Snellere en betere zorg

Veel patiënten die naar het UMCG zijn verwezen, kunnen dankzij de nauwe samenwerking in het Ommelander Ziekenhuis geopereerd worden. Daarmee verkorten we de wachttijden voor de patiënt. Complexere operaties worden nog steeds uitgevoerd in het UMCG. Het team van artsen levert de borstkankerzorg dus vanuit drie locaties: Groningen, Delfzijl en Winschoten. In 2018 zullen de locaties van het Ommelander Ziekenhuis in Delfzijl en Winschoten worden samengevoegd op de nieuwe locatie Scheemda.

Bij het Ommelander Ziekenhuis bestaat geen wachttijd voor de mammapoli. Patiënten kunnen er in principe binnen 24 uur terecht. Ook bij de afdeling radiologie in het UMCG is nauwelijks wachttijd. Binnenkort wordt de routing voor primaire diagnostiek gewijzigd, om voor iedereen snellere doorlooptijden te kunnen bieden.

Door de intensieve samenwerking kunnen patiënten rekenen op een snelle diagnose en behandeling, waarbij specialisten van beide ziekenhuizen worden ingezet. Via het gezamenlijke multidisciplinair overleg (MDO) zijn de volledige kennis en expertise en de meest innovatieve zorg voor alle patiënten beschikbaar.

Inmiddels zijn de eerste patiënten voor de operatie overgegaan van UMCG naar het Ommelander Ziekenhuis en is de toegangstijd tot de OK daardoor fors verkort. Meestal wordt een eventuele systemische behandeling in het ziekenhuis dicht bij huis uitgevoerd, naar voorkeur van de patiënt.

Beschikbaarheid van informatie op alle locaties waar de patiënt kom is een randvoorwaarde voor geslaagde samenwerking. De komende periode zal er daarom vol ingezet worden op veilige en complete informatie- en beeldenuitwisseling via de toepassing van XDS in een gezamenlijk Zorgverlenersportaal. Een pilot is inmiddels van start gegaan. We zien veel voordelen, maar herkennen ook dat het ingewikkeld is en er nog veel uitdagingen zijn.

Bundeling van krachten

Achter de schermen werken de betrokken specialisten van beide ziekenhuizen al langere tijd samen. Zo worden de diagnose en het behandelplan van alle patiënten in het gemeenschappelijk MDO besproken en vastgesteld. Ook werken verschillende specialisten die betrokken zijn bij borst(kanker)zorg in het UMCG én in het Ommelander Ziekenhuis. Dankzij de aanwezigheid van een plastisch chirurg is bijvoorbeeld nu ook directe reconstructie in het Ommelander Ziekenhuis mogelijk. De nauwe samenwerking stelt ons in staat optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten van beide ziekenhuizen.