Je gekozen filters:
Wis alle filters
CRC

Naar een groot regionaal CRC oncologisch netwerk

12-10-2018
Op 21 september kwamen in hotel Casa in Amsterdam bijna 200 sprekers en toehoorders samen voor het Colorectal Cancer (CRC) Symposium georganiseerd door dr. Jurriaan Tuynman, gastro-intestinaal chirurg in VUmc en Prof. dr. Kees Punt, medisch oncoloog in AMC. Doelstelling van het symposium was om plannen te maken voor optimale samenwerking met de regio en het nieuwe Amsterdam UMC. Tegelijkertijd werd er preklinisch en klinisch onderzoek uit locaties VUmc en AMC gepresenteerd om zo tot kruisbestuiving te komen. Keynote spreker Prof. dr. Hans Clevers (UMC Utrecht) sloot de dag af met een presentatie over zijn wereldberoemde stamcel onderzoek. Op het symposium was de regio, met aanwezigen uit alle ziekenhuizen in Noord West Nederland, goed vertegenwoordigd.
CRC oncologisch netwerk

In de ochtend, waarin ‘samenwerking’ het belangrijkste thema was, is uitvoerig gesproken over de mogelijkheid om gezamenlijk een (CRC) oncologisch netwerk op te zetten. Het ontstaan van Embraze netwerk in Zuidwest-Nederland werd getoond en Prof. dr. Peter Huijgens (IKNL) heeft zijn visie gegeven op hoe een regionale samenwerking er uit zou kunnen zien en de aanwezigen min of meer de opdracht gegeven dit voor elkaar te krijgen. Dr. Jurriaan Tuynman zegt hierover: “Juist voor CRC, anders dan bij andere ziektebeelden is optimale en dynamische interactie tussen de regio en de academie noodzakelijk. CRC patiënten worden veelal behandeld in de niet-academische ziekenhuizen en alleen verwezen als er hoog-complexe ingrepen gedaan moeten worden. Maar ook in die gevallen kan het na-traject plaatsvinden in het partnerziekenhuis met voordelen voor de patiënt. Dit vergt hele duidelijke afstemming en uniforme besluitvorming.”

Voorstel voor drie trappen van het MDO in de regio

“Uitkomst van de discussies die we hebben gehad tijdens de ochtendsessie is dat we het netwerk Noord West Nederland gaan optimaliseren. Zo komen er drie verschillende niveaus van multidisciplinaire overleggen een lokaal MDO, een MDO waar ook de academie bij aangesloten is, en een supergespecialiseerd MDO dat voor ieder uit de regio toegankelijk is. We kijken goed naar de initiatieven voortkomend uit Citrienfonds, zoals de het bestaan van expertpanels. Om te starten met getrapte gespecialiseerde besluitvorming kiezen we ervoor ons voorlopig te richten op ‘advanced en recurrent rectal cancer’, uitgebreid gemetastaseerd CRC en ‘advanced poliepen en early cancer’. Graag zouden we op termijn deze drie supergespecialiseerde MDOs willen gaan aanbieden aan de regio, waarin partners kunnen inbellen. Daarbij zullen we gebruikmaken van nieuwe technologieën waarvan beeldmateriaal delen via EVOX, XDS etc. onderdeel is.”

Data en kwaliteitsverbeteringen

Dit gezamenlijke plan van aanpak, met als doel het verder optimaliseren van de CRC-zorg binnen de regio, werd omarmd door alle aanwezigen. Het verzamelen van data speelt hierin een belangrijke rol. Tuynman: “Data kan worden gebruikt voor feedback. Op basis daarvan kunnen we de kwaliteitsverbeteringen, ons primaire doel, goed monitoren en eventueel bijsturen als dat nodig is.”

Het CRC symposium werd dit jaar voor het eerst georganiseerd en zal vanaf nu jaarlijks terugkeren. “Aanwezigheid van de regio bij deze bijeenkomst was van essentieel belang. Het was inspirerend om te zien dat er zo veel van onze collega’s uit partnerziekenhuizen bij waren. We hopen van harte dat we hen volgend jaar weer mogen verwelkomen.”, aldus Jurriaan Tuynman.