Je gekozen filters:
Wis alle filters
Camilla

Naar brede regionale zorgnetwerken voor iedere patiënt met kanker

10-11-2022
De regio Midden-Nederland (Oncomid) heeft een transmuraal expertteam ontwikkeld. Op de agenda van dit overlegorgaan staan best practices uit de oncologische netwerkzorg die ook de eerstelijn omvatten. Het doel is om deze voorbeelden regionaal verder te brengen zodat het volledige zorgnetwerk structureel onderdeel wordt van passende zorg.

Aan het woord is linking pin Camilla Basart en samen met huisarts Toosje Valkenburg initiatiefnemer van het transmuraal expertteam. “Het samenwerken en overleggen per tumorsoort is bij ons in de regio goed geregeld. Maar het samenwerken met de verschillende zorgdisciplines uit de eerstelijnszorg voor patiënten met kanker, dat kan beter. Samen met vertegenwoordigers uit de eerstelijn in onze regio hebben we daarom een transmuraal expertteam samengesteld. We werken tumoroverstijgend en bestaan uit een afvaardiging van verschillende huisartsennetwerken, paramedici en palliatieve verzorging.”

Vliegende start
Het expertteam komt vier keer per jaar bij elkaar en fungeert als overkoepelend platform voor álle netwerken en initiatieven in de regio. De pragmatische insteek én het aanstekelijke enthousiasme van Camilla zorgen voor een vliegende start. “Alle leuke en bruikbare ideeën over samenwerken in netwerkzorg, mogen ingebracht worden. Vinden we het geslaagd? Dan nemen we de voorbeelden mee op de agenda van onze eigen managementboards om te kijken of het opschaling of ondersteuning verdient voor de hele regio.”  

Hoewel het transmurale expertteam nog in ontwikkeling is, is de bereidheid groot om mee te werken. Ingrid van Beerschoten vertegenwoordigt als bestuurslid de paramedici en de psychosociale zorg van de ziekenhuizen en het Netwerk Zorg voor Mensen met Kanker. Ze vertelt: “Het doel sluit goed aan bij onze ambitie om naar een meer regionaal multidisciplinair zorgnetwerk toe te gaan. De tijd is er rijp voor én het is ook superhard nodig. Om een voorbeeld te geven, in ons ziekenhuis kijkt de verpleegkundige op een zakkaartje als hij of zij op zoek is naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut of iemand die voor de patiënt met kanker iets met zingeving kan doen. In het expertteam bespreken we dat het beter zou zijn als er per regio een ‘sociale kaart’ opgesteld wordt, waarin deze informatie met alle zorgverleners gedeeld kan worden.”

Buddyhuis
Huisarts Toosje Valkenburg is voorzitter van het expertteam en bepleit dat goede netwerkvorming begint bij de huisarts. “Wij zijn als huisarts heel generalistisch. Wij zien misschien een keer in de week een oncologische patiënt die ergens ongerust over is. Hoe kunnen wij die behoefte van de patiënt nou echt centraal stellen? In het St. Antonius ziekenhuis kunnen borstkankerpatiënten in contact komen met een buddycontact. Als jonge vrouw kun je bijvoorbeeld kiezen voor een buddy met dezelfde leeftijd of juist iemand -ongeacht de leeftijd- die in dezelfde fase zit van de ziekte. Als huisarts zou het fantastisch zijn als het Buddyhuis een digitale versie zou krijgen. Op die manier is deze vorm van zorg niet alleen voorbehouden aan het St. Antonius of een ander ziekenhuis. Het Buddyhuis is een geslaagd initiatief wat z’n weg sneller vindt naar meer partijen doordat het bij ons in het expertteam wordt besproken. Een ander voorbeeld is het verbeteren van de kennisoverdracht van palliatieve oncologische patiënten bij opname en ontslag in een crisissituatie. Dit project doen we samen met het UMCU en huisartsenorganisaties en gaat over het vastleggen van de persoonlijke context over de patiënt die bij de huisarts bekend is. Het is voor iedereen helder dat je de zorg voor deze patiëntengroep door uitgebreidere communicatie met de eerstelijn beter maakt.  Aandacht voor een gestructureerde werkwijze hierover, komt ter sprake in het transmurale expertteam.”

Toekomst
Het team maakt gebruik van een door het Citrienfonds ontwikkelde app om informatie te delen en Camilla zet haar kennis graag in om het transmuraal expertteam verder vorm te geven:  “In een vervolgprogramma kunnen wij het vormen van deze brede regionale zorgnetwerken faciliteren door regie en ondersteuning te bieden bij de totstandkoming. Met menskracht, door de gezamenlijke app verder door te ontwikkelen en landelijk beschikbaar te stellen en met communicatie die nodig is om alle beschikbare zorg in het netwerk onderling én bij patiënten onder de aandacht te brengen.” Tot slot heeft Camilla nog een tip voor regio’s die ook met een transmuraal expertteam aan de slag willen. “Lift mee op bestaande overlegstructuren zodat je makkelijk en snel op de agenda komt.”

 

Meer weten? Neem contact op met Camilla Basart.