Je gekozen filters:
Wis alle filters
MDO hoofd hals oncologie- RabboudMC

Mooi voorbeeld: hoofd-halsoncologie in Nijmegen

16-12-2019
Het team van Passend behandelplan bracht onlangs een werkbezoek aan Radboudumc. Op uitnodiging van programmamanager Centrum voor Oncologie en linking pin Carla Smits mocht men een kijkje nemen achter de schermen van het mdo voor hoofd-halsoncologie. Dit mdo is het paradepaard binnen het Nijmeegse ziekenhuis als het gaat om efficiënte samenwerking binnen een oncologienetwerk.

In het mdo voor hoofd-halsoncologie zijn verschillende medische en paramedische disciplines van zowel het Radboudumc vertegenwoordigd, als partnerziekenhuis Rijnstate. Van casemanager tot en met hoofdhals-oncoloog en van geriater tot en met logopediste. KNO-arts Robert Takes is als keteneigenaar verantwoordelijk voor de hoofd-hals-keten van het Centrum voor Hoofd-Hals Oncologie binnen Radboudumc. Wat maakt dit mdo nu zo bijzonder? “Iedere donderdagmiddag worden dertig tot veertig patiënten besproken in circa drie uur tijd. Een goede voorbereiding, goed gebruik van het EPD en elkaar vertrouwen is daarbij essentieel. Voorafgaand aan het mdo zijn de patiënten twee dagen tevoren gezien op de multidisciplinaire poli, het Centrum voor Hoofd-Hals Oncologie en hebben een sneldiagnostiek traject doorlopen met beoordeling door alle relevante disciplines en het ondergaan van alle relevante diagnostiek. Het resultaat is zeer snelle, maar bovenal complete diagnostiek en daardoor is een snelle start van de behandeling mogelijk."

Landelijk opschalen 
Hoe de hoofd-halsketen van Radboudumc dit mdo heeft georganiseerd voor hun patiënten is niet alleen inspirerend voor andere regio’s, het ziekenhuis zelf heeft ook de ambitie om deze manier van werken landelijk op te schalen. Tijdens het werkbezoek trok nagenoeg het hele team binnen de hoofd-halsoncologie tijd uit om de bezoekers toelichting te geven over hun specifieke manier van werken. Naast een inkijk in het mdo gaf ook Maartje van Geel, projectleider van het project CONtext, een presentatie over Samen Beslissen in de oncologie. Project CONtext ondersteunt patiënten én zorgverleners om naast medische mogelijkheden de contextinformatie van de patiënt in een keuzegesprek explicieter aan de orde te laten komen. Zo kan een beter weloverwogen en meer gezamenlijke beslissing worden genomen over het te volgen beleid.

Stuurgroeplid prof. Haiko Bloemendal van Regionale oncologienetwerken schoof tot slot ook nog even aan om kennis te maken met het team van Passend behandelplan. Daarbij onderstreepte hij het belang van een realistische haalbaarheid van alle projecten binnen het programma Regionale oncologienetwerken en de toepasbaarheid ervan in de spreekkamer. 

Het werkbezoek werd ervaren als een geslaagd en inspirerend voorbeeld voor de eigen projecten binnen het thema Passend behandelplan, ook als het gaat om het zoeken van partners en stakeholders. Het team is van plan om regelmatig werkbezoeken te houden, het volgende zal komend voorjaar bij AmsterdamUMC plaatsvinden.

Meer informatie
Het Centrum voor Hoofd-Hals Oncologie van het Radboudumc verzorgt de hoofd-hals oncologische zorg voor ruim drie miljoen inwoners in Zuidoost-Nederland. Het centrum werkt daarbij nauw samen met de verwijzers in de regio om de zorg en nazorg zo goed mogelijk af te stemmen. 

Wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar carla.smits-caris@radboudumc.nl