Je gekozen filters:
Wis alle filters
KWF

Model Passend behandelplan - van theorie naar praktijk

14-02-2023
Hoe maken we het model Passend behandelplan concreet in de praktijk? Met dit project slaan we de brug tussen theorie en praktijk!

Even pas op de plaats om straks een grote sprong te maken. Dat is volgens professor Trudy van der Weijden (MUMC+) de fase waarin het model Passend behandelplan zich momenteel bevindt. En juist daarom is het zo waardevol dat KWF Kankerbestrijding in 2020 een flink bedrag heeft toegekend om onderzoek te doen naar de implementatie ervan. Het onderzoek naar de toepassing van het model Passen behandelplan begon vorig jaar en duurt in totaal vijf jaar. Met de toekenning van de subsidie onderschrijft KWF het belang van een passend behandelplan voor iedere patiënt met kanker, medisch technisch passend en passend bij de patiënt als mens. Het onderzoek richt zich op verschillende tumortypen en netwerken. “Met als doel om met elkaar verbeteringen te vinden die blijvend zijn”, zegt onderzoeker dr. Floor van Nuenen. “Het onderzoek focust op het  structureel in kaart brengen van de informatiecomponenten die als basis dienen voor weloverwogen behandelbesluitvorming tussen zorgverleners, patiënt en naasten, met als resultaat een behandelplan dat past bij het individu in bredere context en niet uitsluitend bij de aandoening. Maar hoe doe je dit als team? Wie heeft welke rol daarin? Wat breng je wanneer in kaart? Wat is de rol van de verpleegkundige? Hoe en wanneer komt de informatie bij elkaar? In de spreekkamer of in het mdo én in de spreekkamer?”

"Hoewel het model al in een aantal ziekenhuizen wordt gebruikt in de dagelijkse praktijk, wil dat niet zeggen dat we al precies weten wat de effecten van dit model zijn en op welke manier het het beste kan worden geïmplementeerd", zegt Trudy (onderzoeksleider eerste fase). “Van theorie naar praktijk is altijd moeilijk. Wat al wel heel waardevol is, is het feit dat we echt samen met de artsen onderweg zijn. De betrokkenen nemen de moeite om zich af te vragen wat er anders zou kunnen in het kader van samen beslissen en een passend behandelplan en gaan daarover met ons in gesprek. Ik vind dat bijzonder, weet je waarom? Omdat deze tijd zo heftig is, met alle druk op de patiëntenzorg. En dat deze mensen dan tóch de moeite nemen om in een vergaderzaal met ons na te denken over de vraag, dit is het passend behandelplan zoals wij het in theorie voor ons zien, maar hoe kunnen we dit in jullie team concreet maken? Dat is een grote verdienste van het Citrienprogramma en dit KWF-project.”

Co-creatie

Het onderzoek is opgedeeld in verschillende ‘werkpakketten’. De kracht zit ‘m volgens Trudy in het feit dat er vier teams uit vier verschillende ziekenhuizen en regio’s betrokken zijn (MUMC+, Zuyderland, LUMC en UMCG). “Wij gaan met deze dokters echt aan de slag om de besluitvorming over het passend behandelplan te verbeteren, zoals zij het haalbaar vinden. We gaan niet top-down één of ander kunstje brengen, maar we gaan die wereld samen betreden en verbeteren. Binnen nu en tien maanden realiseren we in co-creatie bijvoorbeeld een optimalisatie van het mdo-proces.”

Het onderzoek wordt geleid door dr. Lieke Welling. “Wij willen de praktijkwereld en de onderzoekswereld bij elkaar brengen. De praktijk, dat is waar mensen al met het gedachtengoed van passend behandelplan bezig zijn. We onderzoeken hoe we shared decision making betekenisvol kunnen bewerkstellingen. Kunnen we bewijs vinden dat met de inzet van de drie bollen uit het model Passend behandelplan de besluiten die worden genomen meer passen bij de patiënt? Voelen patiënten zich ook meer betrokken bij hun behandeling? De aandacht voor passende zorg, de contouren van het Integraal Zorg Akkoord, het komt allemaal samen!”  

Model PB

In deze eerste fase van het onderzoek wordt het bollenmodel verder verfijnd en in de praktijk getoetst, daarna volgt onderzoek naar de impact op de praktijk. Ook vragen rond de financiering en het omgaan met laaggeletterden en anderstaligen zullen aan de orde komen. Mede door de toenemende aandacht die er (o.a. in het IZA) is voor passende zorg, is vanuit meerdere ziekenhuizen belangstelling voor dit model, “daar proberen wij ook bij aan te haken” vertelt Lieke tot slot. “De praktijk voedt het onderzoek en het onderzoek moet op termijn de praktijk weer voeden.”
 

Verwachte uitkomsten:

  • Strategieën voor het verzamelen/ gebruiken van de informatie binnen de drie bollen van het model als basis voor een passend behandelplan;
  • Meer besluiten waarin adviezen van het mdo worden aangepast aan de individuele patiënt;
  • Minder ‘beslissingsconflict’ en spijt van behandeling;
  • Brede acceptatie en gebruik van het model Passend behandelplan door optimale implementatie.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Lieke Welling (LUMC), prof. dr. Anne Stiggelbout (LUMC), prof. dr. Trudy van der Weijden (MUMC+), dr. Asiong Jie (Zuyderland), prof. dr. Barbara van Leeuwen (UMCG) en dr. Floor van Nuenen (UMCG/Regionale oncologienetwerken). Aan het onderzoek werken vier tumorwerkgroepen mee: de neuro-oncologie van het MUMC+, de hematologie van het Zuyderland, de slokdarm-maagtumoren uit het UMCG en gynaecologie van het LUMC en Haags Medisch Centrum.