Je gekozen filters:
Wis alle filters
X-ray

Mijlpaal: Digitale beelduitwisseling tussen Noord Nederland en regio Twente

09-07-2018
Nog voor het eind van het jaar moet het mogelijk zijn om medische beelden digitaal uit te wisselen tussen ziekenhuizen in de regio Twente en in Groningen, Friesland en Drenthe. Dit is een doorbraak voor de regionale oncologienetwerken die in sommige gevallen de gehele regio Noord Oost Nederland bestrijken. Denk daarbij aan samenwerkingen rond behandeling van zeldzame levertumoren, longoncologie of gynaecologische oncologie. Ook buiten de oncologie is deze ontwikkeling zeer wenselijk, onder andere voor de samenwerking op het gebied van thorax chirurgie.

Op dit moment kunnen de ziekenhuizen binnen de eigen regio regio’s onderling snel en veilig beeldmateriaal uitwisselen via de netwerken van Stichting Gerrit (XDS Noord Nederland) en IZIT. Vanuit het Citrien project “Naar Regionale oncologienetwerken” is veel werk verzet om de koppeling tussen beide netwerken mogelijk te maken. Afgelopen week heeft het UMCG bovendien besloten om als voortrekker het deel van de kosten die gemoeid zijn met de koppeling van Noord Nederland op zich te nemen. Een investering waarvan de hele regio de vruchten zal plukken, zowel voor de oncologie als daar buiten.

Uniek in Nederland

Naast de technische uitwerking (conform het IHE profiel XCA) worden de komende tijd ook afspraken rond privacy uitgewerkt. Een koppeling tussen regionale netwerken is uniek in Nederland en zal veel kennis en ervaring opleveren. Deze kennis zal gedeeld worden in het landelijke initiatief, waarin het Citrienproject op dit moment samen met VZVZ, Zorgverzekeraars Nederland, VWS, RSO Nederland en zorgkoepels werkt aan een doorbraakproject voor opschaling van digitale gegevensuitwisseling. Dit is noodzakelijk om de ambities waar te maken uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg, waarin 2020 gesteld wordt als deadline voor veilige landelijke gegevensuitwisseling.