Je gekozen filters:
Wis alle filters
The making of: de basisgegevensset oncologie

The making of: de basisgegevensset oncologie

09-07-2019
Goed functionerende oncologienetwerken vragen om eenheid van taal en eenduidige registratie van gegevens. Het projectteam Gegevenssets oncologie ontwikkelt hier een model voor. “Op 1 oktober 2019 gaan we een eerste versie van de basisgegevensset oncologie opleveren, een set die voor alle tumorsoorten geldt”, aldus themamanager Eefje van Kessel. “Geen gemakkelijk opgave, maar we gaan de goede kant op.”

De basisgegevensset oncologie wordt samengesteld met input uit zes proeftuinen: voor  vijf verschillende tumorsoorten, namelijk borstkanker, colorectaal, glioom, neuro-endocrien en pancreas, en voor palliatieve oncologische zorg. Deze proeftuinen ontwikkelen, implementeren en testen bovendien elk een specifieke gegevensset voor de desbetreffende patiëntencategorie. Begin juli kwamen betrokkenen van het thema Gegevenssets oncologie bijeen om uit te wisselen hoe ze voor hun specifieke tumorsoort aan de slag zijn en welke zaken er spelen. Inspirerend en verhelderend, want de patiëntencategorieën en de proeftuinen verschillen sterk. Het continu delen van kennis is noodzakelijk om te komen tot breed draagvlak en algemeen bruikbare zorginformatiebouwstenen. 

Verbeteren van registratie 
Zorgprofessionals registreren op dit moment niet alles wat relevant is voor een goed behandelresultaat en tevreden patiënten. Tegelijkertijd zijn zij soms verplicht om bepaalde gegevens vast te leggen waarvan niet duidelijk is hoe die het zorgproces ondersteunen. Verbeteren van registratie kan dus zowel leiden tot meer efficiëntie als tot betere beschikbaarheid van gegevens die de kwaliteit van oncologische zorg verbeteren. Binnen het thema werken de themamanager, projectleiders en stakeholders samen met patiënten, zorgprofessionals en anderen aan de doorontwikkeling en implementatie van de resultaten uit de proeftuinen. Binnenkort komt er meer informatie over het thema Gegevenssets onocologie op deze website.

Koersboek
Eerder dit jaar werd het Koersboek 'Op weg naar harmonisatie in registratie in de oncologie' gepubliceerd als resultaat van de voorgaande Citrienperiode. Het Koersboek beschrijft het complexe speelveld van de oncologische zorg en geeft inzicht in mogelijkheden voor harmonisatie in registratie en het effect daarvan op de kwaliteit van regionale samenwerking. Het Koersboek vormt het uitgangspunt voor de vorming van de gegevenssets oncologie.