Je gekozen filters:
Wis alle filters
Sjors Klompmaker

Maak kennis met Sjors Klompmaker (AMC)

29-01-2018
Als projectleider houdt Sjors Klompmaker zich bezig met de coördinatie van de drie AMC-deelprojecten binnen ‘Regionale Oncologienetwerken’: XDS, expertpanel en Oncoguide. “In deze rol probeer ik zoveel mogelijk mijn teamleden te faciliteren zodat zij hun werk kunnen doen. Ik houd de planning in de gaten, zorg dat er een functionerende website is, onderhoud contacten met interne en externe partijen en zorg ervoor dat er genoeg data is om de projecten te kunnen evalueren. Daarnaast bezoek ik collega's in andere ziekenhuizen om te kijken hoe we nog meer kunnen samenwerken.”

Wanneer is voor jou het project Regionale Oncologienetwerken  geslaagd?
“Ik zou erg tevreden zijn als we aan het eind van dit jaar, samen met onze collega’s van VUmc, voor meerdere tumorsoorten een regionaal online expertpanel hebben en we dan ook succesvol hebben getest met het uitwisselen van patiëntinformatie via XDS. Daarnaast zet ik in op een Oncoguide CRC dat veel gebruikt wordt en misschien al wel de een functionele Oncoguide voor een of meerdere andere tumorsoorten. Natuurlijk kunnen we er niet vanuit gaan dat ieder deelproject succesvol zal zijn, maar in december 2018 kunnen we in ieder geval met voldoende zekerheid zeggen met welke deelprojecten we verder gaan!

Waarom heb je zelf destijds de keuze gemaakt om in de zorg te gaan werken?
“Vroeger wilde ik astronaut worden, de ruimte fascineerde me enorm. Ik heb zelfs een keer voor een project op school een compleet sterrenstelsel op schaal nagebouwd samen met mijn vader. Naarmate je ouder wordt, krijg je realistischere dromen. Ik keek altijd erg op naar mijn vader, die was huisarts in het dorp waar ik geboren ben. Hij en mijn moeder stonden altijd voor iedereen klaar en de mensen uit de gemeenschap respecteerde hem enorm. Op elke feestdag werden we thuis overladen met geschenken, van bloemstukken en flessen wijn tot wild geschoten haas. Als kind nam mijn vader mij wel eens mee op huisvisites en dan mocht ik de bloeddruk bij mensen opnemen. Iedereen vond het natuurlijk prachtig en ik kreeg vaak de vraag of ik mijn vader zou opvolgen. Dit motiveerde mij om geneeskunde te gaan studeren, ook al wist ik vrij snel dat ik geen huisarts wilde worden. Tijdens mijn opleiding kwam ik erachter dat ik chirurg wilde worden. Het is een vak waarbij je een sterk analytisch vermogen nodig hebt, maar tegelijkertijd ook heel praktisch problemen op moet lossen. Het feit dat je je carrière wijdt aan het helpen van mensen en tegelijkertijd bezig bent om je een aantal procedures tot in het kleinste detail meester te maken, is wat mij het meeste aan het vak boeit. Omdat kennis en innovatie in de zorg steeds sneller ontwikkelen is het belangrijk om als chirurg ook wetenschappelijk goed onderlegd te zijn. Voordat ik aan mijn opleiding kan beginnen, promoveer ik eerst op het onderwerp alvleesklierchirurgie. Zorgen dat elke patiënt de beste zorg krijgt binnen een oncologisch netwerk, of zelfs binnen Nederland, is net zo belangrijk als de operaties zelf. De AMC-projecten XDS, expertpanel en Oncoguide passen uitstekend bij mijn promotieonderwerp." 

Tot slot, hoe zie jij de zorg over tien jaar?
“Veel processen binnen de zorg zijn nog altijd hopeloos verouderd. Met name de manier van medische informatieoverdracht kan wel een update gebruiken. Mondelinge overdrachten, zonder interactie of beeldmateriaal, maar ook het stugge elektronisch patiëntendossier en de uitwisseling van informatie tussen ziekenhuizen zijn achterhaald geraakt. Ik hoop dat we over tien jaar intuïtieve informatiesystemen hebben met minder bureaucratie, zodat de tijd die zorgverleners daadwerkelijk met patiënten doorbrengen zal toenemen. Op die manier staat de patiënt weer echt centraal in de zorg. Daarnaast geloof ik dat we veel meer moeten doen aan preventie en vroege detectie van ziekten. Een gezonde leefstijl of genetische screening kan nu al veel ellende voorkomen, en dat zal alleen maar meer worden. Niet in het eigen belang van een ambitieuze chirurg, maar ik hoop dat we steeds minder mensen hoeven te opereren. Hoe snel innovatie ook lijkt te gaan, de toekomst komt altijd minder snel dan je hoopt. Of het binnen tien jaar gaat gebeuren weet ik niet, maar laten we het in ieder geval proberen.”

Contact opnemen met Sjors Klompmaker kan via s.klompmaker@amc.uva.nl