Je gekozen filters:
Wis alle filters
Milan Kos

Maak kennis met Milan Kos, werkgroep Passend Behandelplan

09-07-2019
“Ik werk als arts-onderzoeker op de afdeling medische oncologie (Amsterdam UMC, locatie AMC) waar ik onderzoek doe naar de toepassing van informatietechnologie ter verbetering van de kwaliteit van oncologische zorg. Daarbij richt ik me op de digitale beslisondersteuning in het multidisciplinair overleg en het gebruik van smartwatches voor het monitoren van patiënten die systeemtherapie ontvangen. Binnen de werkgroep ben ik contactpersoon voor projectleiders van de proeftuinen die gaan over echelonnering van MDO’s en expertopinie.”

Wie zitten er nog meer in de werkgroep? 
“Themamanager Fabrizia Ketelaars is programmacoördinator OncoZON en sinds 2014 als linking pin namens MUMC+ de spil tussen de regionale en landelijke oncologieprojecten. Verder bestaat de werkgroep uit Floor van Nuenen, zij promoveert binnenkort op een project ter verbetering van de psychosociale oncologische zorg. Sinds 2016 is ze vanuit UMCG betrokken als projectleider om te werken aan een passend behandelplan: medisch technisch en passend bij de persoon. Lieke Welling (chirurg oncoloog in het LUMC) borgt vanaf 2016 binnen de werkgroep met name de inhoud van het thema en de aansluiting op de praktijk. Martijn van Oijen (klinisch epidemioloog en staflid medische oncologie in het Amsterdam UMC, locatie AMC) leidt de onderzoekslijn ‘kwaliteit van oncologische zorg’ binnen Cancer Center Amsterdam en is vanaf 2014 bij Regionale Oncologienetwerken betrokken. Tot slot is er nog een vacature voor een extra werkgroeplid vanuit het LUMC.” 

Wat kunnen we op korte termijn van de werkgroep verwachten? 
“We houden overzicht of alle projecten inhoudelijk blijven bijdragen aan het einddoel: de realisatie van een passend behandelplan voor elke patiënt met kanker. Hiertoe brengen we de projectleiders van de verschillende proeftuinen uit de regio’s met elkaar in contact en sturen we actief op het behouden van de goede koers en het behalen van de juiste resultaten. Daarnaast zijn we op dit moment bezig met een voorstel voor kaders en definities voor begrippen die centraal staan in het thema Passend Behandelplan zoals MDO, expert panels en echelonnering.”

Wat is het einddoel? 
“Binnen het Citrienprogramma Naar Regionale Oncologienetwerken willen wij er als werkgroep aan bijdragen dat in elke regio voor tenminste één tumortype een passend behandelplan voor iedere patiënt beschikbaar komt. Regio’s kunnen daar nu al over nadenken. Hoe ga je het model in de praktijk toepassen? Uiteindelijk is het doel dat voor alle patiënten in Nederland met kanker een passend behandelplan komt waarin de beschikbare state-of-the-art oncologische behandelmogelijkheden, de verschillende gezondheidsdimensies van de patiënt en de doelen en wensen van de patiënt samen komen.”

Welk project doe je zelf binnen het thema? 
“Ik ben projectleider van de proeftuin ‘Oncoguide in het MDO’. In dit project proberen wij voor minimaal drie tumortypen digitale beslisbomen op basis van de desbetreffende richtlijnen beschikbaar te maken voor de zorgprofessionals rondom het MDO. Ook kijken wij of de beslisbomen kunnen bijdragen aan de echelonnering van de MDO’s.”

Milan Kos (Amsterdam UMC, locatie AMC) is bereikbaar via milan.kos@amsterdamumc.nl
 

Werkgroep Passend Behandelplan, op de foto van links naar rechts:
Milan Kos, Lieke Welling, Floor van Nuenen, Martijn van Oijen en themamanager Fabrizia Ketelaars