Je gekozen filters:
Wis alle filters
Kasper Visser

Maak kennis met Kasper Visser

28-02-2018
Kasper is medewerker van het EVA (EPD VUmc AMC) servicecentrum en namens het AMC en VUmc projectleider XDS. Kasper werkt negen jaar voor het AMC en als we het over XDS hebben zijn de laatste paar weken belangrijk geweest want beide Raden van Bestuur hebben positief besloten omtrent de XDS-implementie. “We kunnen aan de slag!”

XDS betreft de aanleg van een digitale snelweg voor elektronische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen, op basis van een gedeelde standaard. Kasper licht toe: “We gaan nu eerst starten met de selectie van een XDS-leverancier. Vervolgens zullen we samen met de leverancier om tafel gaan om de definitieve planning en architectuur te bepalen. Het streven is om begin 2019 te kunnen starten met uitwisseling via XDS in de regio voor een aantal usecases.” Met een usecase bedoelt Kasper het ondersteunen van de uitwisseling voor een bepaalde patiëntenstroom van of naar het AMC/VUmc. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen het AMC en het Flevoziekenhuis voor mammachirurgiepatiënten.

“Onze grootste valkuil is om alles in één keer te complex te maken. We zullen dus beginnen met de basisuitwisseling in een aantal usecases waarna we later het gebruik en de functionaliteiten zullen uitbreiden.” Welke usecases in de eerste implementatie ondersteund worden is nog niet besloten. Dit zal de komende tijd afgestemd worden.

Juridische afspraken
Een ander belangrijk aspect tijdens de implementatie van XDS is de wetgeving. “We kunnen niet alleen focussen op de technische en functionele kant, er moeten ook duidelijke afspraken met de ziekenhuizen worden gemaakt waarmee we gegevens gaan uitwisselen. Hierbij kan je denken aan hoe we de toestemming van de patiënt gaan vastleggen, wie er bij de gegevens mogen en hoe we de logging inrichten.”

Benieuwd hoe u met AMC en VUmc via XDS gegevens kunt uitwisselen? Of heeft u een vraag over XDS, e-mail dan naar k.f.visser@amc.uva.nl