Je gekozen filters:
Wis alle filters

Maak kennis met Anita de Rooij, programmamanager oncologie Spaarne Gasthuis

29-03-2018
Als programmamanager oncologie ondersteunt en adviseert Anita bij het optimaliseren en kwalitatief verbeteren van de multidisciplinaire oncologische zorg. “Ik richt me hierbij op de inrichting van de oncologische zorg binnen het Spaarne Gasthuis intern, alsmede op de afspraken hierover met de verschillende partners in de oncologische keten.”

Wat houdt dit precies in?
“Ik vertaal min of meer de landelijke ontwikkelingen naar specifiek Spaarne Gasthuis-beleid, adviseer hierin en ondersteun bij het implementeren van het beleid. Hierbij moet je denken aan onder meer psychosociale zorg, zelfmanagement, PROMS, maar ook kwaliteitsregistraties en het gebruik hiervan voor integraal kwaliteitsbeleid binnen het Spaarne.”

Waar zit voor jou de toegevoegde waarde van het project Regionale Oncologienetwerken?
“Het regionaal organiseren en afstemmen van de oncologische zorg is voor de regio Noord-Holland/Flevoland mijns inziens een grote uitdaging. Het is een dichtbevolkte regio met een groot aantal ziekenhuizen die grote aantallen oncologische patiënten diagnosticeren, behandelen en vervolgen. Deze ziekenhuizen hebben door alle kwaliteitsbevorderende maatregelen van de afgelopen jaren (onder andere kwaliteitsnormeringen, tumorspecifieke MDO’s e.d.) hun expertise aanzienlijk vergroot en waar nodig voor bijvoorbeeld de laagvolume oncologie afspraken gemaakt met de academische ziekenhuizen of AvL. Het regionale netwerk biedt de mogelijkheden om gezamenlijk met elkaar af te stemmen wat ‘dichtbij’ de patiënt/ in het eigen ziekenhuis georganiseerd kan worden en wat mogelijk toch beter ‘verder weg’ georganiseerd dient te worden. Het afwegen wanneer iets beter gecentraliseerd kan worden en wanneer dit niet meer verder bijdraagt aan betere zorg, blijft echter lastig. Ik hoop dat het netwerk hierin altijd de zorg voor de patiënt en/of patiëntgroepen als uitgangspunt blijft nemen.”

Hoe omschrijf jij de oncologische zorg van de toekomst?  
“Professionals zullen in de toekomst nog beter moeten gaan samenwerken om de zorg voor de oncologische patiënt te kunnen bieden. Zowel vanwege de medische ontwikkelingen (personalized treatment) als vanwege het tekort aan gekwalificeerd personeel. Hierin zullen allerlei technologische ontwikkelingen steeds meer gaan ondersteunen. Oncologie zal voor bepaalde tumorsoorten een chronische ziekte worden. Dit vraagt om meer aandacht voor zorg gericht op late gevolgen en het stimuleren van goede lifestyle en preventie om recidieven en late gevolgen te voorkomen of te verminderen. Door de hogere leeftijden zal ook de co-morbiditeit toenemen bij oncologische patiënten. Het centraal organiseren van zorg in op-één-aandoening –gespecialiseerde-klinieken doet hierin naar mijn mening onvoldoende recht aan de toename van complexiteit van de zorg in zijn geheel door co-morbiditeit/multi morbiditeit. Hoe dit de komende jaren goed ondervangen en geborgd kan worden, is een belangrijk aandachtspunt, zeker als het centraliseren en verder specialiseren van centra verder wordt doorgevoerd.”

Tot slot, waarom heb je zelf de keuze gemaakt om in de zorg te gaan werken?
“Als bijbaan tijdens mijn middelbare school werkte ik als oproepkracht in de zorg in een verzorgingshuis. Dit heb ik drie jaar lang met heel veel plezier gedaan. Het contact met bewoners en hun familieleden heb ik als bijzonder ervaren omdat ik als buitenstaander de intensiteit van het ondersteunen bij de dagelijkse zorg op veel verschillende manieren heb ervaren. Deze ervaring heeft ertoe geleid dat ik na mijn middelbare school heb gekozen voor de HBO-V. Tot op de dag van vandaag heb ik geen moment spijt gehad, ik werk nog elke dag met heel veel plezier in het Spaarne Gasthuis!”

Naam: Anita de Rooij

Leeftijd: 53 jaar

Werkzaam bij: Spaarne Gasthuis

Sinds: 1 februari 1999 in verschillende (leidinggevende) functies binnen de klinische en poliklinische zorg. Sinds maart 2012 als programmamanageroncologie

U kunt Anita bereiken via Anderooij@spaarnegasthuis.nl