Je gekozen filters:
Wis alle filters
Veranderproces

Leidraad Gegevensset Oncologie Algemeen

16-05-2022
Binnen het thema Gegevenssets oncologie is een leidraad gemaakt voor de Gegevensset Oncologie Algemeen (GOA). Het document is behulpzaam voor zowel medische zorgprofessionals als klinisch informatici. “Iedereen die bezig is met gegevenssets kan er z’n voordeel mee doen”, aldus Eefje van Kessel, themamanager Gegevenssets oncologie.

“De Gegevensset Oncologie Algemeen is opgeleverd om als basis te dienen voor de tumorspecifieke gegevenssets”, vervolgt Eefje. “Maar er is nog best wel wat onduidelijkheid over. Met deze leidraad geven we mensen handvatten om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Dit past ook binnen de programmadoelstelling om onze kennis op een duurzame manier ter beschikking te stellen, ook voor mensen buiten de proeftuinen en het programma.”

 

In het document handvatten voor implementatie worden drie onderdelen benoemd: de grafische weergave van de GOA, de informatiebehoefte gedurende het zorgproces en de implementatie van de GOA in het epd. Al deze handvatten zijn aanvullend aan reeds bestaande documentatie zoals de publicatie van de Gegevensset Oncologie Algemeen (GOA), de dataspecificatie van de GOA en de globale beschrijving van het Oncologisch Zorgproces.

 

1. Grafische weergave

Om helder inzicht te geven wat er precies in de GOA staat, is er een grafische weergave gemaakt in de vorm van een interactief webformulier, gemaakt door Lonneke Vermeulen (IKNL). Het formulier is uitdrukkelijk nietbedoeld om te registreren, wel om de set beter te begrijpen en om andere (tumorspecifieke) gegevenssets stap voor stap te reviewen. Is de set aan gegevens compleet? Kunnen specialisten zich hierin vinden? Of missen er items? De template kan ook als voorbeeld dienen voor leveranciers om na te bouwen in het epd.

 

2. Informatiebehoefte gedurende het proces

Er is een tabel opgenomen met welke gegevens uit de GOA op welke manier relevant zijn tijdens het oncologisch zorgproces, aan de hand van de processtappen van de beschrijving Oncologische Zorgproces. Bij de GOA wordt uitgegaan van het standaard oncologische proces. Echter, het zorgproces van het ene ziekenhuis kan op bepaalde punten verschillen van het andere ziekenhuis. Doel hiervan is om proeftuinen ondersteuning te bieden bij het plotten van hun eigen situatie op het zorgproces.

 

3. Implementatie in het epd

Tenslotte is er een overzicht gemaakt waarin staat vermeld welke delen van de gegevensset in de huidige epd’s al ondersteund worden en welke delen nog niet. Je ziet ook waar de verschillende onderdelen van de gegevensset ten aanzien van je eigen systeem in de huidige epd’s terug te vinden zijn. Gezien alle leveranciers in Nederland een andere inrichting hebben zit er verschil in waar deze gegevens ingevuld/gevonden kunnen worden. In de notitie heeft de redactiecommissie een opzet voor een tabel gemaakt waarin ze per leverancier (Chipsoft – HiX, Epic, Nexus, SAP) kunnen aangeven in welk onderdeel je bepaalde gegevens kunt vinden en welke daarmee door zorgverleners reeds vastgelegd kunnen worden.

 

Meer weten?
De redactiecommissie van het thema Gegevenssets oncologie is je graag behulpzaam. Stel je vraag aan Lonneke Vermeulen, Michael van der Zel of Lana Aziz