Je gekozen filters:
Wis alle filters
VWS Bijeenkomst

Landelijke uitrol XDS

11-04-2018
Op 20 maart jl. heeft op uitnodiging van VWS een parallelsessie plaatsgevonden, georganiseerd door VUmc en UMCG. Het onderwerp van de sessie was de implementatie van zorgstandaarden zoals het Cross-Enterprise Document Sharing, ofwel XDS.

Bij de sessie waren afgevaardigden van verschillende koepelorganisaties van VWS, zoals Nictiz, VenVN, ZN, GGZ-NL, NFU, KNGF en ZIN, aanwezig en waren patiënten vertegenwoordigd. In de zomer van 2017 is XDS door het landelijk Informatieberaad uitgeroepen tot één van de zorgstandaarden voor het veilig delen van medische informatie en beeldmateriaal. Tijdens de sessie heeft, na een korte inleiding door Tessa Hellingman, projectleider expertpanels in het VUmc, oncologisch chirurg Freek Daams (VUmc) gesproken over de klinische relevantie van deze zorgstandaard. Gerard van Kernebeek, projectleider XDS in het UMCG heeft voorbeelden uit de praktijk gegeven die zowel de successen als de uitdagingen voor de technische implementatie van XDS lieten zien. In de discussie na afloop werd met name gesproken over de rol die VWS en andere betrokkenen zouden kunnen spelen in de verdere, landelijke uitrol van XDS.