Je gekozen filters:
Wis alle filters
Linnean logo

Kosten in de kijker

14-09-2021
Waardegedreven financiering is een van onze grote thema’s. Themamanager Ineke Middelveldt schreef mee aan een belangwekkend advies met aanbevelingen over waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten van het Linnean Initiatief. Op 30 september neemt Ineke deel aan een online paneldiscussie over dit onderwerp onder leiding van Kees Ahaus. Kijken dus!

Werken aan trefzekere zorg voor iedere patiënt gaat uiteraard over klinische uitkomsten en ervaringen van de patiënt – maar het moet altijd ook gaan over de kosten die ermee gemoeid zijn. Want het budget is nu eenmaal eindig. Betekenisvolle stuurinformatie die helpt om te komen tot optimale kwaliteit tegen aanvaardbare kosten ontstaat bovendien pas als de koppeling wordt gemaakt van klinische en/of patiënt reported uitkomsten met kosten.

Webcast
Er is nog betrekkelijk weinig aandacht voor kosten binnen waardegedreven zorg-initiatieven. De Linnean werkgroep Kosten, waar Ineke Middelveldt deel van uitmaakt, wil daar verandering in brengen en organiseert daarom op 30 september de interactieve webcast 'Waardegedreven Zorg met uitkomsten én kosten'. Met de beschikbare kostendata is er namelijk al ontzettend veel mogelijk. Ook, of misschien wel juist, in relatie tot de uitkomstendata. Maar waar begin je? Is time-driven activity based costing (TD-ABC) nodig? Wat is TD-ABC eigenlijk en wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de ervaringen om van kosten op DBC-niveau naar kosten op patiëntniveau te gaan? Wat is daarvoor nodig? En, nog een stap verder, kunnen we dat dan inbouwen in de P&C-cyclus van organisaties? Al deze vragen komen 30 september aan de orde.

Meer informatie
Je kunt je hier aanmelden voor de webcast 30 september. Meer informatie over het Linnean advies vind je hier.