Je gekozen filters:
Wis alle filters
Kennisplatform 2

Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg groeit door

22-05-2023
Er wordt hard gewerkt aan het vullen en verder in beweging brengen van het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg. Het doel: zó veel inhoud en interactie genereren dat de sneeuwbal vanzelf gaat rollen - en groeien. De teller van het aantal leden staat nu op 280. Dat is al een substantieel deel van de community.

Het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg mag zich verheugen in een behoorlijk actieve community met zo’n 1.500 bezoeken in de maand februari. In een halfjaar tijd lokte de pas opgetuigde LinkedIn-pagina 500 volgers; ook dat laat zien dat veel mensen betrokkenheid voelen bij het onderwerp digitale uitwisseling in de zorg. De recente groei is het resultaat van een extra inspanning met steun van het Citrienfonds. De huisstijl is verbeterd en de gebruiksvriendelijkheid wordt stap voor stap vergroot. Ook zien we steeds meer content en discussie over verschillende onderwerpen.

Einde versnippering
Laurens de Groot is themamanager Digitale uitwisseling binnen het programma Regionale oncologienetwerken en stond aan de wieg van het Kennisplatform, bekend onder de roepnaam (en url) digitaleuitwisseling.nl. Hij is blij met de groei die zijn geesteskind laat zien. “Tientallen programma’s en organisaties werken aan digitale uitwisseling in de zorg. Iedereen heeft een eigen ICT-strategie en ICT-kalender. Bovendien is er nog te weinig afstemming tussen ziekenhuizen, regionaal en landelijk. Echt, het veld schrééuwt om een einde aan deze versnippering.” Het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg is precies daarvoor in het leven geroepen, als plek waar professionals uit die verschillende organisaties en programma’s elkaar kunnen treffen. Zodat ze in ieder geval vanaf de werkvloer zo veel mogelijk afstemming kunnen zoeken. “Op het gebied van digitale uitwisseling in de zorg werken grofweg misschien duizend professionals. We lopen allemaal tegen dezelfde problemen aan. Met wie kun je je ervaringen delen? Met wie kun je praten over bijvoorbeeld het aanbesteden van uiterst complexe ICT-oplossingen voor gegevensuitwisseling in de medische wereld? Waar kan je afstemming zoeken over hoe je nieuwe wetgeving en actieplannen het beste en in de goede volgorde binnen je ziekenhuis of regio implementeert?”

 

Meer impact
Dat de betrokken professionals elkaar graag willen vinden, blijkt uit verschillende peilingen, eerder door Registratie aan de bron en recent nog in een door ons programma uitgevoerd gebruikersonderzoek. Daaruit komt naar voren dat men grote behoefte heeft om van elkaar te leren door good practices, praktijkervaringen en concrete handvatten te delen. Andere (online) platforms bieden dat ook, maar altijd beperkt tot de ‘eigen’ omgeving en de eigen content. Het Kennisplatform Digitale uitwisseling in de zorg is nou juist opgetuigd om álle kennis te verbinden en toegankelijk te maken, landelijk en onafhankelijk. Zonder de andere platforms buitenspel te zetten, integendeel. Iedere club blijft eigenaar en beheerder van de eigen content. Die content krijgt alleen een groter bereik en daarmee meer impact. Andere initiatieven en programma’s kunnen het Kennisplatform bovendien gebruiken voor brede discussie over hun resultaten en ideeën en om bijvoorbeeld feedback op te halen of voorstellen te toetsen zodat ze beter beslagen ten ijs komen. Geen concurrentie dus, maar samen sterk en verbonden.

 

Vertrouwen
Onderling contact en als het even kan afstemming over oplossingen en keuzes rond digitale uitwisseling zijn dringend noodzakelijk, zegt communitymanager Iris van Grunsven. “Iedereen is het erover eens dat die gegevensuitwisseling essentieel is voor goede zorg, maar we hebben nu eenmaal geen landelijk epd en de uitwisseling tussen verschillende organisaties die samenwerken is echt nog ondermaats. Een deel van de oplossing is om onderling af te stemmen en zo met elkaar, bottom up, de goede kant op te werken. Maar ook dát gaat niet vanzelf. Je moet voor het grotere belang soms wat water bij de wijn doen en je voegen naar de ander. Dat vergt onderling vertrouwen en samenwerking en daar werken we aan met het Kennisplatform.” De interactie wordt actief gestimuleerd door Iris en haar collega Theone Joostensz. Bezoekers werpen vragen op en krijgen antwoorden, soms naar aanleiding van een stelling van een van de moderatoren, soms naar aanleiding van iets uit de actualiteit. Zo profiteren ze van elkaars kennis en ervaring en de interactie zorgt er ook voor dat ze kennismaken met elkaars werk- en denkwijze.

Iris: “Er is geen enkel ander platform in de zorg dat zo groot is en waar je met elkaar het gesprek kan voeren over zoveel verschillende onderwerpen rondom het thema digitale gegevensuitwisseling.

Het gaat niet alleen om kennis maar ook om het uitwisselen van ervaring: profiteren van wat een ander al meegemaakt heeft bij de implementatie, zodat de oplossingen die wél werken optimaal ingezet worden.” De komende maanden werken Iris en Theone hard verder om de interactie aan te moedigen door onderwerpen aan te kaarten en de discussie op gang te brengen. Laurens mikt op een sneeuwbaleffect: “Je moet over een bepaald punt heen en dan gaat de interactie vanzelf. Wij zien de komende jaren een grote rol voor de Kennisplatform. Het gaat ons echt helpen om krachten te bundelen en verder te komen met de digitale uitwisseling in de zorg.

 

Meepraten? Meedenken? Mee profiteren? Ga direct naar digitaleuitwisseling.nl en meld je aan!