Je gekozen filters:
Wis alle filters
ISQua

Internationaal podium voor triagepanel

16-12-2019
Eind oktober hebben Babs Zonderhuis, Tessa Hellingman en Merijn de Swart namens Amsterdam UMC locatie VUmc op het internationale podium van ISQua in Zuid-Afrika een presentatie over het triagepanel neuro-oncologie mogen geven. Het triagepanel is een voortvloeisel van het binnen de eerste Citrien-periode opgezette expertpanel colorectale levermetastasen.

Op het vierdaagse internationale congres ISQua staat het verbeteren van kwaliteit en veiligheid van zorg wereldwijd centraal. Binnen dit grote speelveld is het best bijzonder dat de VUmc-afvaardiging spreektijd heeft gekregen en ‘Citrien’ naar het internationaal podium mocht brengen. De aanwezige artsen, beleidsmedewerkers en zorgprofessionals maakten kennis met de opzet, doorontwikkeling en implementatie van het triagepanel neuro-oncologie en stelden relevante vragen over in hoeverre bijvoorbeeld gestructureerde data werden aangeleverd.  

Het triagepanel is een voortvloeisel van het binnen de eerste Citrien-periode door Babs, Tessa en Merijn opgezette expertpanel colorectale levermetastasen. Merijn licht toe: “De behoefte vanuit het zorgpad neuro-oncologie hebben we nu gecombineerd met de mogelijkheden van een expertpanel. Dat samen heeft geleid tot dit triagepanel dat ook aansluit bij de vraag vanuit de ziekenhuizen.” 

Sneller starten 
Afgelopen maart zijn de eerste twee ziekenhuizen, het OLVG en Tergooi ziekenhuizen, gestart met de pilot. Deze maand is ook het Zaans Medisch Centrum aangesloten en gesprekken voor verdere uitbreiding met andere perifere partners staan gepland. 
In driekwart jaar zijn nu zestig patiënten via het panel verwezen. Merijn: “De neurologen die wij spreken zijn enthousiast over het concept. De eerste evaluatie lijkt erop uit te wijzen dat patiënten die worden verwezen via het triagepanel sneller starten met hun behandeling dan regulier verwezen patiënten. Uit de eerste analyses bleek dat de periode van een eerste MRI tot de start van een behandeling werd terug gebracht van 27 dagen naar 14 dagen. Dat is bijna twee keer zo snel!” 

Wilt u meer weten over het triagepanel neuro-oncologie of wilt u deelnemen, stuur dan een e-mail naar m.deswart@amsterdamumc.nl