Je gekozen filters:
Wis alle filters
Regionale netwerkbijeenkomst

Interactieve netwerkbijeenkomst Noord-Holland/Flevoland

23-05-2018
Werken in een netwerk. Dit thema stond centraal in de netwerkbijeenkomst van Oncologienetwerk Noord-Holland/Flevoland die op 22 mei plaatsvond in Amsterdam. Het welkomstwoord werd gedaan door Wim Eysink, partner bij Deloitte en tevens host van de bijeenkomst die werd gehouden in The Edge, het opvallende Deloitte gebouw langs de Ring A-10. De heer Eysink lichtte toe hoe dit innovatieve en (letterlijk) transparante gebouw ten dienste staat van netwerkorganisatie Deloitte. Door de open ruimtes en inrichting weten mensen elkaar makkelijk te vinden, dit stimuleert het samenwerken en vooral het ‘samen tot betere oplossingen komen’. Of zoals de heer Eysink het verwoordde: “Kennis is macht. Kennissen is meer.”
Oncologisch netwerk van de toekomst

Hoe toepasselijk was deze inleiding voor wat we nastreven binnen het programma regionale oncologienetwerken. Dat bleek ook tijdens de inhoudelijke presentaties en de discussies die daaruit voortkwamen. Onder de deskundige leiding van dagvoorzitter Lottie Hellingman, actrice en ook bekend als presentatrice van de Nationale Wetenschapsquiz, werd zowel tijdens de paneldiscussie als tijdens en na de presentaties goed gediscussieerd. Dit leverde interessante inzichten, maar ook vragen op: Hoe ziet het oncologische netwerk van de toekomst eruit? De voorlopige conclusie: “Het netwerk moet een geoliede machine zijn en de patiënt bepaalt, in samenspraak met de arts, de verdere inrichting en ook het tempo van het zorgtraject.” Over één ding was iedereen het eens, een uniforme uitstraling van het netwerk is de uitdaging waar we met zijn allen voor staan.

TeAMS, XDS en discussie

De basis voor deze tussentijdse conclusie vormden de verschillende presentaties. Saskia Peerdeman, neurochirurg VUmc en voorzitter TeAMS programma, en José van de Kreeke, psycholoog en MDO trainer, spraken over het TeAMS trainingsprogramma om multidisciplinaire overleggen te optimaliseren. Hoe kunnen knelpunten worden omgezet in concrete plannen en acties? Hierop werd uitvoerig ingegaan en ook op doorgevraagd door het publiek. Laurens de Groot, klinisch informaticus Radboudumc, vertelde over cross document sharing, ofwel XDS, en hoe dit centrale registratie systeem een oplossing zou kunnen bieden voor de ruim 500.000 dvd’s die nog elk jaar tussen Nederlandse ziekenhuizen worden uitgewisseld. “XDS is de basis voor netwerk geneeskunde”, aldus Laurens de Groot. Tijdens de paneldiscussie namen Jeanin van Hooft, voorzitter GIOCA, Lucienne Dol, casemanager CRC NWZ Alkmaar en Babs Zonderhuis, oncologisch chirurg VUmc het woord en gingen met elkaar in discussie over het ‘netwerk van de toekomst’. De bijeenkomst werd afgesloten met een korte update over de regionale projecten die momenteel in AMC en VUmc plaatsvinden.