Je gekozen filters:
Wis alle filters
Regio banner

Integraal implementeren van een passend behandelplan

11-05-2021
In elke regio van Nederland gaan we voor ten minste één tumorsoort alle elementen van het model Passend behandelplan implementeren. Voorjaar 2023 moet dat klaar zijn.

De afgelopen jaren hebben we heel veel kennis, ervaring en good practices ontwikkeld. Die gaan we nu integraal inzetten om meer patiënten trefzekere oncologische zorg te bieden. Het model Passend behandelplan is daarbij ons kompas. Het geeft aan op welke punten de regio’s aan de slag moeten, namelijk met:

 • een goed georganiseerd regionaal mdo, waar nodig met echelonnering en mogelijkheden voor het inroepen van expertopinie;
 • een goed georganiseerd regionaal casemananagement in het oncologienetwerk en met de eerste lijn;
 • samen beslissen als structureel en terugkerend onderdeel van het zorgtraject, waarbij naast de medische behandelopties ook informatie over iemands algemene gezondheidstoestand en zijn of haar eigen doelen en voorkeuren medebepalend zijn.
   

De projecten

De zeven regio’s hebben dit voorjaar ieder voor zich bepaald voor welke tumorsoort cq. patiëntengroep ze een passend behandelplan kunnen en willen realiseren. Uiteraard in overleg met hun regionale oncologienetwerk(en) en andere stakeholders. Dit zijn de gekozen tumorsoorten:

 • Zuidoost-Nederland: palliatieve zorg
 • Zuidwest-Nederland: blaaskanker
 • West-Nederland: ovariumcarcinoom
 • Noord-Holland/Flevoland: pancreascarcinoom
 • Midden-Nederland: ovariumcarcinoom
 • Oost-Nederland: neuro-oncologie
 • Noordoost-Nederland: slokdarmkanker

Sommige regio’s zien daarnaast kansen om ook nog een of meerdere good practices bij andere tumorsoorten te implementeren. Al met al gaat het om ambitieuze en spannende projecten waar we de komende twee jaar heel hard aan werken. Op de regiopagina’s op onze website en de projectpagina's van deze projecten publiceren we gaandeweg informatie en verhalen over de voortgang.

 

Grotere uitstraling

De genoemde projecten zullen de kwaliteit van de oncologische zorg voor de betreffende patiëntengroepen verder gaan verbeteren. Maar dat is niet het enige. We rekenen op een groter nut, ook bij andere tumorsoorten. Want elke regio doet met deze projecten ervaring op met het integraal implementeren van de vele good practices die ter beschikking staan. We vergaren werkendeweg ook weer nieuwe relevante kennis en ervaring, met daarbij een intensieve uitwisseling tussen de regio’s. Alle regio’s beschikken met de gekozen projecten straks bovendien over een eigen showcase, als bron van inspiratie en kennis voor de andere tumorsoorten.

 

Tussenstap

We zien deze implementatieprojecten als een tussenstap naar een groter vervolg. Want pas als een passend behandelplan ter beschikking is voor iedere patiënt, ongeacht plaats of tumorsoort én ondersteund door gestandaardiseerde gegevenssets en adequate digitale uitwisseling en netwerkfinanciering, is onze missie helemaal gerealiseerd. Pas dán kan iedere patiënt met kanker in Nederland rekenen op trefzekere oncologische zorg.