Je gekozen filters:
Wis alle filters
Hunkeren naar samenwerking

"Hunkeren naar samenwerking"

04-02-2019
“Met een ijzersterk AvL en twee academische huizen, is samenwerken in deze regio complexer en mogelijk uitdagender dan in bijvoorbeeld Rotterdam”, zo stelt prof. dr. Geert Kazemier van Amsterdam UMC, locatie VUmc, in de afsluitende woorden op de netwerkbijeenkomst van 24 januari jl. “Dat geeft ons uitdagingen, maar zoals we hier zitten, zie ik dat iedereen hunkert naar samenwerking. Dat is hartverwarmend.”

De bijeenkomst vond plaats in EYE Amsterdam, een futuristische locatie die min of meer symbool zou kunnen staan voor de verbinding van de regio Noord-Holland/Flevoland binnen het programma Regionale Oncologienetwerken. Opvallend genoeg waren het niet de succesverhalen uit de eigen regio die in de spotlight stonden, maar werd het podium met plezier vrij gemaakt voor collega’s uit andere oncologienetwerken. 

Trouwakte 
Na een welkomstwoord van prof. dr. Marc Besselink (Amsterdam UMC, locatie AMC) benadrukte prof. dr. Stefan Sleijfer (Erasmus MC) ook de noodzaak van een intensievere samenwerking binnen zijn ‘regio 010’. Met praktijkvoorbeelden bracht hij het onderwerp echelonnering van het oncologisch MDO voor het voetlicht. Waarbij prof. Sleijfer benadrukte dat zorgprofessionals elkaar nadrukkelijk op inhoud moeten vinden en vooral niet van tevoren alles moeten willen formaliseren. “Je stopt bij een leuke dame in het café ook niet gelijk een trouwakte onder de neus. Dat werkt niet.”
De concrete praktijkvoorbeelden leidden tot de nodige vragen en discussie uit het publiek, al dan niet daartoe geprikkeld door dagvoorzitter Klaas Drupsteen. Irene Dingemans, van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, legde een kritische vraag voor aan prof. Sleijfer: ‘Of en hoe de centralisatie van toediening van chemotherapie precies is georganiseerd in het EMBRAZE kankernetwerk.’

Ook dr. Robert Verdonk (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) heeft in de regio Utrecht geen eenvoudige weg afgelegd om tot het huidige samenwerkingsverband RAKU te komen. “Samenwerken op basis van gelijkheid is niet altijd makkelijk. Want als arts word je niet blij als jouw ziekenhuis ineens zegt ‘we doen geen maagoperaties meer.’ Essentieel is dat je niet alleen bij elkaar in de keuken kijkt, maar ook in elkaars keuken gaat afwassen en groente snijden. Want dán deel je de verantwoordelijkheid voor patiënten waarbij concurrentie vervolgens plaats maakt voor synergie. Dit heeft voor mij tot meer werkplezier geleid.” Ook vanuit het publiek beaamt chirurg Michael Gerhards (OLVG) deze gedachte, “Door af en toe mee te draaien in het MDO van het GIOCA (Amsterdam UMC, red.) en vice versa, wordt expertise uitgewisseld en vertrouwen gekweekt bij zowel professionals als patiënten.”

Vertrouwen 
Hematoloog dr. Ward Posthuma (LUMC) en voorzitter van de iKNL projectgroep MDO 2.0 onderstreepte tevens het belang van ‘in de sfeer van vertrouwen elkaar dingen gunnen’. “Een klein beetje regie is nodig, maar wat bij ons tot betere resultaten heeft geleid op het gebied van samenwerking in de oncologie, is door elkaar te spiegelen en transparantie te tonen in resultaten. Bovendien biedt naadloze samenwerking en implementatie van IT-oplossingen weer nieuwe kansen voor data-driven practice en innovaties die gebruik maken van machine learning.” 

De avond, die door veel zorgprofessionals uit verschillende ziekenhuizen en instellingen werd bezocht, werd afgesloten door dr. Jeanin van Hooft (Amsterdam UMC, locatie AMC). Zij benadrukte de dynamiek en uitdagingen van de regio Noord-Holland / Flevoland waar ook Geert Kazemier aan refereerde, maar gaat, mede gesteund door initiatieven als de recent opgerichte GE-oncologie Netwerkraad de toekomst met vertrouwen tegemoet.” 

Voor meer informatie over de presentaties en/of sprekers kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Stijn van Roessel, arts-onderzoeker en promovendus op het project Regionale Oncologienetwerken (Amsterdam UMC, locatie AMC) via s.vanroessel@amc.uva.nl