Je gekozen filters:
Wis alle filters
Ineke

‘Huidige bekostiging werkt niet goed voor netwerkzorg’

22-05-2023
De bekostiging van waardegedreven netwerkzorg is een complex vraagstuk, zo is de afgelopen Citrienperiode wel gebleken. “Onze huidige wijze van bekostigen staat netwerkzorg in de weg”, zegt Ineke Middelveldt, themamanager Waardegedreven financiering. “De bekostiging is nog te veel gebaseerd op historische budgetten, is binnen instellingen en in het stelsel gefragmenteerd en volgt niet de patient journey.”

 

“Eigenlijk wil je dat netwerkzorg de basis is en dat de bekostiging daarop wordt aanpast, zodat die de goede prikkels geeft en niet leidt tot complexere administratieve handelingen”, vervolgt ze. Om tot passende en betaalbare netwerkzorg te komen, is transparantie nodig over de kwaliteit en de kosten van de geboden zorg. Samen met partners als IKNL, DHD, patiëntenverenigingen en zorgverleners ontwikkelden we in ons programma in verschillende proeftuinen vier meetmodellen: voor multipel myeloom, ovarium- en maag- slokdarm plus een meetmodel voor immunotherapie die thuis wordt gegeven. “Mooie voorbeelden waar we veel van kunnen leren en die we nu overdragen aan IKNL om ze door te ontwikkelen en landelijk uit te rollen.”

Verkenning financieringsvormen
In drie andere proeftuinen werden financieringsvormen verkend voor waardegedreven netwerkzorg bij respectievelijk borstkanker, ovariumcarcinoom en sarcoom. “Geslaagde projecten die duidelijk aan het licht brachten dat de huidige bekostiging niet goed werkt voor netwerkzorg. En een belangrijke bevinding: de tijd die zorgverleners investeren in het overleg met elkaar en met de patiënt over een passende behandeling, moet ook in de bekostiging worden opgenomen.”
 

Coördinatie en ondersteuning
“Waar we de komende tijd echt stappen in moeten zetten, is de bekostiging van de  coördinatie en ondersteuning in een oncologienetwerk, bijvoorbeeld voor regionaal casemanagement, digitale uitwisseling, regionale mdo’s en het consulteren van experts. De ene regio investeert hier fors in, de andere heeft een veel lagere begroting voor deze coördinatiekosten. We voeren nu gesprekken om hier op korte termijn een gezamenlijke regeling voor af te spreken. Doen we dit niet, dan gooien we het kind met het badwater weg.”

 

Smeerolie oncologienetwerken
“Wat ik mooi vind, en wat ook echt een succes is van ons programma, is dat we heel goed de verbinding hebben kunnen leggen tussen het veld en belangrijke partijen als VWS, het Zorginstituut en NZa die de invloed hebben om regelgeving aan te passen. Tegelijkertijd fungeerden we als smeerolie in de regionale oncologienetwerken. Wil je gezamenlijk tot oplossingen komen die in de praktijk werkbaar zijn, dan is dit wel de manier om het aan te pakken.”