Je gekozen filters:
Wis alle filters
groepsfoto ambassadeurs Digitale uitwisseling

Hoofdrol voor ambassadeurs digitale uitwisseling

31-01-2020
Zonder digitale uitwisseling geen oncologienetwerken, zo simpel is het. De afgelopen jaren is er vooral gebouwd aan de infrastructuur. De komende jaren mikken we daarom vanuit Regionale oncologienetwerken niet meer op uitbreiding van de techniek, maar richten we ons op breder en effectiever gebruik van de digitale netwerken die er liggen. De ambassadeurs digitale uitwisseling in de regio’s spelen hierbij de hoofdrol.

Themamanager Laurens de Groot (Radboudumc): “Er ligt ondertussen al heel wat aan infrastructuur en techniek. We willen in deze nieuwe Citrienfondsperiode de regio’s vooral stimuleren en helpen om dat wat er ligt effectiever te benutten.” De geslaagde praktijkvoorbeelden komen vaak niet verder dan die ene usecase, zoals dat heet in ict-jargon. Hoe kunnen andere tumorgroepen en oncologienetwerken in andere regio’s ermee aan de slag, zodat zij niet hun eigen wiel hoeven uit te vinden? Dat is onze de opdracht voor de komende jaren. 

Ambassadeurs als kennisknooppunt
“We hebben de afgelopen jaren heel veel geleerd over digitale uitwisseling in de zorg – ook over hoe het niet moet, trouwens. Er zijn vaak allerlei aanpassingen nodig om een bepaalde toepassing in een ander netwerk te kunnen inzetten. We zoeken nu naar good practices die in het hele land bruikbaar zijn. De ambassadeurs die wij in elke regio hebben aangesteld, zijn daar heel belangrijk voor. Dat zijn over het algemeen mensen die al middenin de transmurale ontwikkelingen zitten. Zij weten als geen ander welke netwerken en projecten er zijn in hun regio en ze weten ook welke vragen er spelen en welke obstakels er liggen. Als we dit landelijk bij elkaar brengen en uitwisselen in ons team van ambassadeurs, kunnen we een geweldige slag slaan. Samen kunnen we zorgen dat die kennis komt op de plekken waar ze nodig is, tot in de haarvaten van de regio”, zegt Laurens.

De ambassadeurs spelen dus een hoofdrol in het aanjagen van de digitale uitwisseling in de regio’s. Ze kunnen daarbij gebruik maken van een Kennisbank Digitale uitwisseling op oncologienetwerken.nl en een (besloten) forum over digitale uitwisseling. Zo’n landelijk platform voor kennis en uitwisseling over digitale uitwisseling was er nog niet.
Er zijn meer landelijke programma’s zijn die zich met het bevorderen van digitale uitwisseling bezighouden. In de regio’s komt dat allemaal bij elkaar. Er lopen allerlei projecten en pilots vanuit verschillende doelstellingen en geldstromen. Ook wat dat betreft is het Citrien-ambassadeursteam een mooi knooppunt waar kan worden uitgewisseld wie wat doet en hoe al die verschillende impulsen elkaar kunnen versterken.

Netwerk optimaal benutten
Drie concrete projecten richten zich op toepassingen waarmee de netwerken beter worden benut. De bedoeling is om good practices te ontwikkelen die landelijk bruikbaar zijn. Veel regio’s gebruiken XDS voor hun digitale uitwisseling. Eind 2020 presenteren we daarom een blauwdruk voor de implementatie van XDS.  Dat handboek geeft antwoord op vragen waar iedereen mee worstelt, bijvoorbeeld: hoe krijg ik eindgebruikers mee, hoe pas ik werkprocessen aan, hoe regel ik toestemming van de patiënt? De blauwdruk is ontwikkeld in Radboudumc en wordt nu getest in Groningen en Leiden. Met de ervaringen uit die verschillende netwerken stellen we een algemene aanpak samen.

Uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg, een vaste set patiëntgegevens, is een tweede project. De netwerken voor digitale uitwisseling worden nu vaak alleen maar gebruikt voor het uitwisselen van radiologiebeelden en -verslagen. Uitwisselen van patiëntgegevens zoals een medische samenvatting is dan een hele sprong voorwaarts en kan verwijzing zeer vergemakkelijken. Hier is vooral de discussie met leveranciers van elektronische patiëntendossiers van groot belang, want de gegevens moeten uit die epd’s komen en er ook aan de andere kant weer in te raadplegen zijn. En dat vergt jammergenoeg voor ieder systeem eigen aanpassingen. Laurens: “Wij zullen dat niet in ons eentje oplossen, maar we kunnen met onze grote kennis van XDS wel een belangrijke bijdrage leveren. Het helpt bovendien als we onderling goed van elkaar weten wat er speelt rond dit onderwerp. We willen voorkomen dat voor iedere regio en ieder netwerk een eigen aanpassing wordt ontwikkeld.”

Nog een stap verder gaat het derde project: het ontwikkelen van een portaal voor onderlinge verwijzing en insturen van patiënten voor het mdo (multidisciplinair overleg). Een goed digitaal systeem moet een einde maken aan het uitwisselen van gegevens via (al dan niet beveiligde) e-mail, losse webformuliertjes of – ja, hij bestaat nog! – de fax. Zo’n portaal is hét voorbeeld van technologie die echte verbetering en versnelling van een cruciaal werkproces in de oncologische zorg kan bewerkstelligen. Drie regio’s, rond Groningen, Utrecht en Maastricht, brengen ervaringen uit pilots in hun regionale netwerken samen. “Zo komen we tot een bruikbare en schaalbare good practice die we landelijk beschikbaar gaan stellen.”