Je gekozen filters:
Wis alle filters
X-ray

Hoe kies je een mdo-portaal?

12-05-2021
Oncologienetwerken bespreken een deel van hun patiënten in een regionaal mdo, een overleg van zorgprofessionals uit verschillende ziekenhuizen en van verschillende disciplines. Een digitaal mdo-portaal ondersteunt dit ingewikkelde proces. Hoe kies je het juiste portaal voor jouw netwerk? Tijdens de Verdiepingssessie van 21 juni gingen we hier dieper op in.

Bij een regionaal multidisciplinair overleg (mdo) is beschikbaarheid van informatie cruciaal. Specialisten van de deelnemende ziekenhuizen moeten weten welke patiënten op de agenda staan en voor, tijdens en na het overleg dezelfde patiëntgegevens kunnen zien die vanuit de verschillende elektronische patiëntendossiers (epd’s) worden gedeeld. Bovendien moeten de conclusies en afspraken helder worden vastgelegd en voor iedereen inzichtelijk zijn. De voorbereiding en uitvoering van het mdo is daardoor vaak een tijdrovend (administratief) proces. Een mdo-portaal, een platform dat het proces van dit regionale overleg ondersteunt, is hiervoor onmisbaar. We werken binnen het thema Digitale uitwisseling in drie regio’s – Midden-Nederland, Zuidoost-Nederland (OncoZON) en Noordoost-Nederland - aan pilots met verschillende mdo-portalen. We willen minimaal twee best practices ontwikkelen van mdo-portalen die bewezen toepasbaar zijn binnen oncologienetwerken en die min of meer gestandaardiseerd, zónder uitvoerige ontwikkeltrajecten, in andere regio’s kunnen worden geïmplementeerd.

Noordoost-Nederland: focus op totale procesondersteuning
“Wat we met ons project in regio Noordoost-Nederland willen is dat een mdo-portaal het hele mdo-proces optimaal ondersteunt, vanaf de aanmelding van de patiënt voor het overleg tot en met het terugkoppelen van verslagen en het genereren van stuurinformatie”, vertelt Maarten de Ruiter, projectleider bij het UMC Groningen en ambassadeur Digitale uitwisseling bij ons programma. “Artsen, verpleegkundigen en medisch secretariaten moeten zo min mogelijk belast worden met extra registratie. Daarom willen we dat de deelnemende ziekenhuizen zoveel mogelijk vanuit hun eigen epd werken en dat de gegevens geautomatiseerd beschikbaar zijn uit die epd’s.” Voor Noordoost-Nederland is het bovendien wenselijk dat een leverancier de koppeling kan maken met het netwerk XDS-NN, de digitale snelweg waarover samenwerkende ziekenhuizen in deze regio op een veilige manier patiëntinformatie met elkaar uitwisselen.

Na een uitgebreide selectieprocedure koos de regio voor het platform Workflower van leverancier Amaron. “Amaron heeft veel ervaring met het ondersteunen van werkprocessen in en tussen zorginstellingen, maar niet specifiek met mdo’s. Juist die procesondersteuning kan voor mdo’s veel meerwaarde hebben, zeker wanneer we een vervolgstap zetten en de verwijzing naar een expertpanel kunnen inrichten”, zegt De Ruiter. “Voor ons als regio is het relatief eenvoudig om zelf bijvoorbeeld formulieren voor het aanmelden van patiënten toe te voegen aan het platform. Amaron is in België een bekende speler in zorgcommunicatie en heeft de ambitie zich in Nederland te ontwikkelen. Dat zien wij ook als een pluspunt: we kunnen hier samen in optrekken.” Het UMC Groningen start deze maand samen met het Martini Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis een zogenaamde proof of concept waarbij gekeken wordt of Workflower inderdaad de geschikte oplossing is. Zo ja, dan begint in de zomer een pilot van drie maanden voor de ondersteuning van een mdo van een oncologisch netwerk waarin de drie ziekenhuizen deelnemen.

Midden-Nederland: omgeving voor zorgverleners
Het mdo voor uro-oncologische tumoren tussen Meander Medisch Centrum, Tergooi en UMC Utrecht, drie ziekenhuizen die samenwerken in het Oncologienetwerk Midden-Nederland (Oncomid), wordt al ruim een jaar ondersteund met platform Vitaly van leverancier Parsek. Net als in Noordoost-Nederland ging aan deze keuze een zorgvuldige pakketselectie vooraf. “Op een bepaald moment is voor Vitaly gekozen vanuit een pragmatische insteek: we wilden aan de slag en dit platform kwam het meest overeen met onze wensen”, zegt Jolanda van Blaaderen, product owner bij het UMC Utrecht en net als Maarten de Ruiter ambassadeur Digitale uitwisseling van Regionale oncologienetwerken. “Een van onze criteria was dat een platform méér transmurale samenwerkingen moet kunnen faciliteren dan alleen een regionaal mdo. Vitaly kan bijvoorbeeld ook een multidisciplinair team van zorgverleners ondersteunen over de muren van het ziekenhuis heen.” Een andere belangrijke reden was dat Vitaly toentertijd het enige platform was dat kon integreren met XDS.

UMC Utrecht ging met Parsek en implementatiepartner Openline in zee, ondanks dat de leverancier in Nederland nog geen klanten had die gebruik maakten van mdo-ondersteuning. Ook hier koos men eerst voor een proof of concept: “We wisten dat we een product gingen gebruiken dat nog niet helemaal af was. We zien dit dan ook als een gezamenlijk ontwikkeltraject waar de leverancier zelf ook in investeert. Vitaly heeft ons inmiddels bewezen dat het de werkprocessen van het regionaal mdo goed kan ondersteunen.” De volgende stap is om het platform beter en verder te integreren met de epd’s zodat meer gegevens automatisch kunnen worden opgehaald uit- en teruggekoppeld naar de elektronisch patiëntendossiers. Van Blaaderen: “Dat is nog niet zo eenvoudig, maar wel nodig, willen we het regionale mdo zo efficiënt mogelijk kunnen ondersteunen. Een andere voorwaarde om handmatige handelingen in het proces te minimaliseren, is ook dat meer ziekenhuizen in onze regio op XDS aansluiten.”

Zuidoost-Nederland: gestructureerd vastleggen voor hergebruik
Het Máxima Medisch Centrum en het Maastricht UMC+ werken samen in het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON) aan de ontwikkeling van een mdo-portaal voor de bespreking van patiënten met colorectale levermetastasen. “We zochten een portaal dat gegevens kon uitwisselen via XDS en dat ons mdo-proces kon faciliteren”, vertelt Igor Schoonbrood, enterprise architect bij Maastricht UMC+ en eveneens een van onze ambassadeurs Digitale uitwisseling. “Utrecht had inmiddels bewezen dat Vitaly prima een mdo-proces kon ondersteunen. Omdat radiotherapiecentrum Maastro Clinic ook met Vitaly werkt, leek dit platform het dichtst in de buurt te komen voor een pilot.”
Het plan was om voort te borduren op de inrichting van UMC Utrecht. Daarnaast wilden Máxima Medisch Centrum en Maastricht UMC+ zich richten op het gestructureerd vastleggen van gegevens in het epd voor hergebruik. “Als je gegevens eenmalig en eenduidig registreert, kun je beter controleren of je geen belangrijke data vergeet aan te leveren voor het mdo. Dat voorkomt herbesprekingen. Daarnaast kun je deze data opnieuw gebruiken voor kwaliteitsregistraties en onderzoek.” De projectgroep wilde hiervoor een formulier in het portaal zetten dat uit zo’n tweehonderd items bestaat. “Parsek wilde die items helaas niet allemaal inbouwen. De leverancier vond dat gestructureerde patiëntinformatie automatisch vanuit het epd moet worden aangeleverd, en daar heeft hij natuurlijk een punt. Die informatie hoort gestructureerd in het epd te staan, maar zo ver zijn we nog niet. We zijn nu bezig om onze epd’s versneld aan te passen.”

Noord-Holland/Flevoland: stap voor stap kiezen
Ook in de regio Nood-Holland/Flevoland zijn interessante ontwikkelingen gaande op het gebied van mdo-portalen waar andere ziekenhuizen van kunnen leren. Zo draait in Amsterdam UMC een pilot met het platform Navify van leverancier Roche Diagnostics. Martijn van Oijen, verbonden als hoofdonderzoeker aan de afdeling Medische Oncologie, is daar de projectleider en linking pin voor de regio. “Als je een nieuw telefoonabonnement kiest, dan kijk je eerst wat je nodig hebt: ga ik veel bellen of heb ik vooral MB’s nodig? Daarna maak je een weldoordachte keuze. Zo hebben wij het selectieproces voor een mdo-portaal ook ingestoken. We brengen eerst in kaart aan welke regionale mdo’s wij als Amsterdam UMC deelnemen en wat de behoeftes en verbeterpunten daarin zijn. Vervolgens kijken we in hoeverre Navify nu al aansluit op een aantal van deze behoeften en wat we mogelijk samen kunnen ontwikkelen.” Parallel aan dit proces loopt een studie naar de (technische) randvoorwaarden voor deze samenwerking. Welke systemen moeten aan elkaar gekoppeld worden? Welke informatie wordt er uitgewisseld? Welke processen lopen bij Amsterdam UMC en hoe kan het portaal daarop aansluiten? “We pakken dit op vanuit de behoeftekant om daarna sneller te kunnen schakelen in de implementatiefase”, zegt Van Oijen. Voor de zomer is het behoeftenonderzoek afgerond en wil Amsterdam UMC de resultaten delen. “We steken dit in als een wetenschappelijk traject waar, naast de betrokken partijen, iedereen die zich met regionale mdo’s bezighoudt van kan leren.”

 

Verdiepingssessie
Maandag 21 juni hielden we een Verdiepingssessie over mdo-portalen. Het plenaire deel van de Verdiepingssessie kun je op onze website terugkijken. Ook de presentaties kun je daar downloaden. De Marktverkenning mdo-portalen staat op ons Kennisplatform digitaleuitwisseling.nl