Je gekozen filters:
Wis alle filters
Netwerk

Het netwerk breidt zich uit...

11-04-2018
Het Citrien-programma ‘Naar Regionale Oncologienetwerken’ bevindt zich in haar derde jaar waarmee ook het netwerk in de regio is uitgebreid. Was er in 2016 nog sprake van twee netwerken in Noord-Holland en Flevoland rondom AMC en VUmc anno 2018 worden deze steeds meer één. Niet alleen de aanstaande bestuurlijke fusie tussen AMC en VUmc heeft hieraan bijgedragen, maar ook de Citrien-initiatieven hebben de verschillende contacten tussen de ziekenhuizen in de regio geïntensiveerd.

In het eerste jaar van het Citrien-programma is er veel tijd en energie gestoken in het opzetten van expertpanels, bijvoorbeeld voor colorectale levermetastasen (CRLM). Dit bleek in de praktijk een zoektocht naar technische oplossingen en duidelijke afspraken om het inhoudelijke advies op een uniforme, controleerbare manier bij een collega-specialist te krijgen. Momenteel hebben we expertpanels werkzaam in Den Helder, Alkmaar en Amstelveen en staan er ook andere ziekenhuizen klaar om actief te participeren.

Ondertussen zijn er ook expertpanels opgezet voor longoncologie en hematologie. Bij het opzetten van de panels bleek dat elk expertpanel in een andere behoefte voorziet en om die reden maatwerk nodig is. De geleerde lessen worden niet alleen in de eigen regio besproken, maar ook met andere regio’s gedeeld. Inmiddels wordt er zowel op regionaal als op landelijk niveau een impuls gegeven aan de elektronische uitwisseling van beelden en patiënten informatie en aan de vastlegging van klinisch relevante data ten behoeve van (regionale) samenwerking en kwaliteitsregistraties. VUmc en AMC participeren hierin en leveren zo een bijdrage aan verduurzaming van de oncologische zorg.