Je gekozen filters:
Wis alle filters
Meetlat

Groeimodel legt gegevenssets langs de meetlat

14-02-2023
Wanneer is een gegevensset klaar om landelijk geïmplementeerd te worden? Het Groeimodel gegevensset laat zien welke stappen je moet zetten om tot een volwassen gegevensset te komen en deze vervolgens door te ontwikkelen tot een informatiestandaard.

“Het Groeimodel gegevensset is een soort meetlat waarlangs je een gegevensset legt om te zien hoe ver je al bent en wat er nog moet gebeuren om tot een volledig uitontwikkelde set te komen”, zegt Michael van der Zel, werkzaam bij het UMCG. Michael is lid van de redactieraad van het thema Gegevenssets oncologie samen met Lonneke Vermeulen, klinisch informaticus bij IKNL, en Lana Aziz, projectleider bij ons programma. “Het model ondersteunt zorgverleners, klinisch informatici, analisten en projectleiders bij het ontwikkelen van gegevenssets om alle aspecten van hun sets te behandelen volgens het lagenmodel van Nictiz. Als iedereen zo veel mogelijk volgens het model werkt, helpt dat ook om tot meer uniformering van gegevenssets te komen en om de kwaliteit zo goed mogelijk te borgen.”   
Het Groeimodel is gebaseerd op het lagenmodel van Nictiz. Per laag zijn de verschillende ontwikkelstappen benoemd. Michael: “Neem bijvoorbeeld governance en beheer. Je wilt er uiteindelijk naartoe dat de governance en het beheer van een gegevensset landelijk zijn geregeld conform NEN7522, de norm waar informatiestandaarden aan moeten voldoen. Via het Groeimodel word je daar stap voor stap naartoe geleid, te beginnen bij stap één: vaststellen wie de eigenaar is van de gegevensset.” In de toelichting bij het Groeimodel wordt verwezen naar achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over NEN7522, en hulpmiddelen zoals een handleiding voor de template voor gegevenssets die in het Groeimodel wordt genoemd. 

Groeimodel
Bekijk hier de visual van het Groeimodel in een groter formaat

Voorbeeld: Gegevensset Passende Zorg
Floor van Nuenen, projectleider van het thema Passend behandelplan, is momenteel bezig om de Gegevensset Passende Zorg (GPZ) langs het Groeimodel te leggen. “Met de GPZ zetten we een eerste stap om informatie over de context van de patiënt gestructureerd vast te leggen. Die informatie dient als basis voor het gesprek tussen zorgverlener en patiënt en moet straks met één druk op de knop beschikbaar zijn in het epd en uitgewisseld kunnen worden over de grenzen van zorginstellingen heen.”
Floor kijkt per onderwerp van het Groeimodel waar de GPZ staat in haar ontwikkeling: “Op de informatielaag zijn we al ver: we weten om welke informatie het gaat. Maar als je het hebt over de invulling van de beheerrollen, dan moeten we nog het een en ander doen. Een onderdeel van de GPZ zijn de items van het formulier Uniform vastleggen proactieve zorgplanning. Dit formulier wordt ook in de palliatieve zorg gebruikt. Daarom zijn we samen met Palliatieve Zorg Nederland en IKNL bezig om het procesmodel te beschrijven. Daarnaast proberen we het beheer samen met IKNL in te richten. We werken dus gelijktijdig aan verschillende onderwerpen van het Groeimodel.”

Meer uniformering
Floor pleit voor meer samenwerking om processen te versnellen, dubbel werk te voorkomen en tot meer uniformering te komen: “Zorgverleners denken soms dat hun patiëntgroep uniek is en dat de relevante informatie die zij vastleggen, ook uniek is. Maar er zijn vaak overeenkomsten. Als je die ziet, dan kom je makkelijker tot uniformering van gegevenssets en informatiestandaarden.”

Als grootste uitdaging noemt ze het vinden van de juiste mensen. Wie is eigenaar? Wie wordt verantwoordelijk voor het technisch beheer? “De basis voor een gegevensset neerzetten, dat lukt nog wel. De vraag is echter: wie geeft er een klap op zodat het gedragen wordt door het hele veld? Wie is daar binnen de koepelorganisaties verantwoordelijk voor? Hoe krijgen we epd-leveranciers zo ver dat ze de gegevenssets implementeren en de relevante informatie zó presenteren dat zorgverleners de waarde van gestructureerd vastleggen in de dagelijkse praktijk direct ervaren? Dat zijn nog hele uitdagende vraagstukken.”
 

Landelijk afstemmen
“We streven ernaar om de gegevenssets landelijk af te stemmen zodat gegevens door iedereen op dezelfde manier gebruikt worden”, zegt Michael. “Dat is belangrijk omdat de gegevens die zo worden vastgelegd dan ook landelijk hergebruikt kunnen worden ten behoeve van zorgprocessen, kwaliteit van zorg en wetenschappelijk onderzoek. Daarom gaan we de gegevenssets die binnen het thema Gegevenssets oncologie zijn ontwikkeld, ook tegen het Groeimodel aanhouden, als een soort van toets. Ik hoop heel erg dat het veld en VWS het Groeimodel oppakken. Ze mogen het doorontwikkelen en verbeteren; heel graag zelfs!”

 

Meer weten of het Groeimodel aanvullen?
Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Wij horen het graag! Neem contact op met Lonneke Vermeulen, IKNL (l.vermeulen@iknl.nl),  Michael van der Zel (m.van.der.zel@umcg.nl) of Lana Aziz (Lana.aziz@seederdeboer.nl).

Lees hier de toelichting (versie maar 2023)