Je gekozen filters:
Wis alle filters
Impact klein

Geslaagd Citrienfonds Impactfestival

23-11-2022
Met een feestelijke middag vol mooie resultaten vierde het Citrienfonds op 13 oktober 2022 zijn 8-jarig bestaan.

Minister Ernst Kuipers zette meteen aan het begin van het Citrienfonds Impactfestival de toon. Zo schetste hij onder meer hoe de vraag naar zorg zal stijgen – we moeten straks meer doen met dezelfde handen. Daar komt bij dat het ook béter moet, aldus de minister. Want de zorg in Nederland is zeker niet slecht, maar de kwaliteit kan met hetzelfde geld stukken hoger als je de prestaties internationaal vergelijkt. “De zorg in Nederland is niet vitaal, niet klaar voor de toekomst. We moeten dus blijven innoveren. En daar komt Citrien om de hoek”, voegde hij er met een positieve noot aan toe: “Met programma’s die acht jaar geleden van start gingen en waarvan we nu zien dat ze spot on precies aangrijpen op de belangrijke thema’s die van belang zijn voor de transformatie naar passende zorg.”
 

Roep om kaders
Zo’n 200 betrokkenen waren naar de Prodentfabriek in Amersfoort gekomen voor een goedgevuld programma. Behalve complimenten van de minister en een overview van acht jaar Citrienfonds door voorzitter Helen Mertens waren er mooie sessies met inspirerende voorbeelden en resultaten uit de vier programma’s. De programmaleiders van Regionale oncologienetwerken, E-health, Registratie aan de bron en Doen of Laten? bespraken hoe zij vinden dat het verder moet nu de huidige Citrienfondsperiode stilaan tot een einde komt. Duidelijk is dat voor alle vier de programma’s geldt dat hun missies nog niet klaar zijn en dat inzet van vele partijen nodig is om verder te komen. Met als rode draad de nadruk op regie vanuit de overheid, met name voor het scheppen van kaders en voorwaarden op het gebied van standaardisering, regelgeving en bekostiging. Een conclusie die werd gesteund door Els van der Wilden, die als lid van de beoordelingscommissie van ZonMw jarenlang meekeek naar en meedacht over de voortgang van de Citrienprogramma’s.

Toekomstgericht
Ook in de deelsessies droegen de programma’s stuk voor stuk toekomstgerichte voorbeelden aan. Van de Gegevensset Passende Zorg die voor iedere patiënt van belang is om met Samen beslissen tot optimale behandelkeuzes te komen tot de ‘wasstraat’ waarmee Maastricht UMC+ in één beweging digitale innovaties vormgeeft er draagvlak voor creëert om ze vervolgens sneller en makkelijker te kunnen implementeren. En van het landelijk zorgpad hoofd-halsoncologie dat stap voor stap Nederland verovert tot het leernetwerk waarmee al tientallen ziekenhuizen – and counting – werken aan Beter Zonder Katheter: minder onterecht infusen en katheters.

Professor Suzanne Geerlings liet met overtuigende en inspirerende voorbeelden uit de praktijk van Doen of Laten? zien hoe zorgverleners verleid en opgejut kunnen worden om hun gedrag te veranderen en zo de kwaliteit van de zorg te verhogen. En programmacoördinator Arjan Wildeboer van Regionale oncologienetwerken brak met een vrolijk verhaal – met een hoofdrol voor een gedicht van de Groningse dichter Jean-Pierre Rawie – een lans voor vrijheid en speelruimte als essentiële voorwaarden voor echte innovatie.

Meer weten over de impact van het Citrienfonds? Ga naar Citrienfonds.nl/impact