Je gekozen filters:
Wis alle filters
Gegevensset mdo 3

Gegevensset MDO: de basisset voor elk mdo

21-12-2022
Een set generieke gegevens die je altijd nodig hebt voor een regionaal multidisciplinair overleg (mdo): dat is de Gegevensset MDO. Ziekenhuizen kunnen deze landelijke basisset in hun eigen epd inbouwen. Voor de verschillende mdo’s kunnen ze die aanvullen met de relevante tumorspecifieke informatie.

In ons thema Gegevenssets oncologie werken we aan standaarden voor eenmalige registratie voor meervoudig gebruik. We ontwikkelen tumorspecifieke gegevenssets en generieke sets zoals de Gegevensset Oncologie Algemeen (GOA) en de Gegevensset Passende Zorg. Ook de Gegevensset MDO Aanmelding en Verslag, zoals de set voluit heet, is zo’n generieke gegevensset. Gemaakt in coproductie met oncologienetwerk Oncomid en IKNL.

 

Tijdwinst en hogere kwaliteit

De Gegevensset MDO bestaat voor grofweg tweederde uit items uit de GOA, aangevuld met informatie die van belang is voor een goed georganiseerd mdo, zoals de naam van de aanmelder, de vraagstelling en het mdo-verslag. Implementatie van de gegevensset zorgt voor tijdwinst en hogere kwaliteit van gegevens. Handmatig gegevens verzamelen voor een aanmelding behoort dan tot het verleden omdat dit straks geautomatiseerd kan. Bovendien kunnen alle deelnemers aan het mdo de informatie voorafgaand en tijdens het mdo inzien.

Marieke Vissers en Roos van Eijk van het team Connected Care van UMC Utrecht werkten ruim een jaar aan de totstandkoming van de gegevensset, samen met Lonneke Vermeulen vanuit IKNL en Michael van der Zel, werkzaam bij het UMCG en het programma Regionale oncologienetwerken. Marieke en Roos deden dit in het kader van het programma Data Delen Midden-Nederland (DDMN) dat zich richt op het faciliteren van het digitale mdo via platform Vitaly. Lees hier meer over in het artikel Welk mdo-platform wordt het?  
“Om het mdo-proces beter te ondersteunen, met name de aanmelding en de verslaglegging, wilden we een standaard gegevensset voor het regionale mdo ontwikkelen die landelijk bruikbaar is”, zegt Marieke. “Elk ziekenhuis moet de set kunnen implementeren, ongeacht het epd waarmee het werkt.”
Roos vertelt hoe ze dit aanpakten: “We hebben alle beschikbare landelijke en lokale aanmeld- en verslagformulieren naast elkaar gelegd en gekeken welke overeenkomsten er waren. Als uitgangspunt namen we de items uit de aanmelding en het verslag van de regionale mdo’s van urologie, gynaecologie, upper GI en HPB binnen Oncomid. Vervolgens hebben we de items geselecteerd die echt nodig zijn om een mdo te voeren.” Na veel overleggen met zorgprofessionals en flink wat knopen doorhakken, kwamen ze tot consensus: één algemene set voor het regionale mdo.

 

Landelijk gedragen

Om ervoor te zorgen dat deze set ook een landelijk gedragen gegevensset wordt, stemden Lonneke en Michael hem af met de GOA en de Blauwdruk Optimaal MDO, ontwikkeld in het Radboudumc als project van Regionale oncologienetwerken. In de Blauwdruk, een praktisch hulpmiddel met stappenplannen en voorbeelden om tot een efficiënt en effectief mdo te komen, staat wat er minimaal allemaal in een mdo moet zitten.
Lonneke: “Zo kwamen we tot een generieke set die aangevuld kan worden met tumorspecifieke items. Deze set legden we voor aan de projectleiders en linking pins van de thema’s Gegevenssets oncologie en Digitale uitwisseling met de vraag om met zorgverleners te bespreken of dit de generieke basis is. Vanuit het veld kwamen vervolgens nog wensen naar voren, bijvoorbeeld om onderscheid te kunnen maken tussen een lokaal, regionaal en landelijk mdo.”

 

Bruikbaar voor ieder netwerk

Het eindresultaat is de generieke Gegevensset MDO. Door deze basisset aan te vullen met tumorspecifieke informatie naar keuze, waar mogelijk uit de tumorspecifieke gegevenssets die door Gegevenssets oncologie zijn ontwikkeld, kan iedere tumorwerkgroep of netwerk specifieke gegevenssets samenstellen die de eigen mdo’s optimaal ondersteunen. Ook zorgden Lonneke en Michael ervoor dat de gegevens uit de set gemapt werden met zorginformatiebouwstenen, zibs. Daardoor is het mogelijk om relevante gegevens voor het mdo rechtstreeks uit het epd te halen, mits deze gegevens gestandaardiseerd zijn vastgelegd in het zorgproces volgens de principes van Registratie aan de bron.

Voor Marieke en Roos breken er nu spannende tijden aan: de Gegevensset MDO is geïmplementeerd bij de zes ziekenhuizen van Oncomid die deelnemen aan DDMN. Het technisch testen vanuit de verschillende epd’s is begonnen. “In januari willen we de nieuwe inrichting van systemen aan gebruikers voorleggen”, zegt Marieke.  “Hopelijk kunnen we dan in de loop van het eerste kwartaal voor het eerst op deze manier een mdo uitvoeren voor urologische oncologie.”

 

Zelf aan de slag met de Gegevensset MDO? Het document met handvatten voor implementatie vind je hier. Je leest hierin ook hoe andere ziekenhuizen hun voordeel kunnen doen met de implementaties in regio Oncomid. Een belangrijke bouwsteen om te komen tot een eenduidige gestandaardiseerde gegevensset voor het mdo is de dataspecificatie. Die kun je hier downloaden.

 

Meer weten?
De redactiecommissie van het thema Gegevenssets oncologie is je graag behulpzaam. Stel je vraag aan Lonneke VermeulenMichael van der Zel of Lana Aziz.