Je gekozen filters:
Wis alle filters
Samenwerken in de zorg

GE Oncologie netwerkraad Noord-Holland-Flevoland verbetert regionale samenwerking

16-07-2021
De GE Oncologie netwerkraad begint zijn vruchten af te werpen als het gaat om het verbeteren van de oncologische netwerkzorg voor GE tumoren in de regio Noord-Holland/Flevoland. Van ieder ziekenhuis in de regio hebben inmiddels drie specialisten zitting in deze raad: een MDL-arts, een internist-oncoloog en een chirurg. Een mooi resultaat van het Citrienfonds programma Naar Regionale Oncologienetwerken.

De raad bestaat sinds 2018 en HPB-chirurg Marc Besselink is een van de oprichters: “Vanwege de fusie tussen AMC en VUmc tot Amsterdam UMC was 2018 destijds een ideaal moment om de coördinatie van de patiëntenzorg in de regio verder te optimaliseren. Een netwerkraad helpt hierbij.” De eerste fysieke bijeenkomsten waren al direct een groot succes met de aanwezigheid van ruim 25 medisch specialisten, verspreid over drie verschillende disciplines uit de 13 ziekenhuizen binnen de regio Noord-Holland/Flevoland. De bijeenkomsten vinden tegenwoordig digitaal plaats en worden voorbereid door een team van specialisten uit Amsterdam UMC en het Antoni van Leeuwenhoek, ondersteund vanuit Citrienfonds.

 

App met zorgpaden en telefoonnummers
Eén van de manieren om de zorg voor GE oncologie daadwerkelijk te verbeteren, is het opstellen van regionale zorgpaden. De zorgpaden Pancreascarcinoom en Slokdarm-maagcarcinoom zijn inmiddels met medewerking van de netwerkraad geïmplementeerd en het zorgpad Levertumoren nadert zijn voltooiing. Daarna zullen nog zorgpaden voor oa Colorectaal carcinoom en Galwegcarcinoom volgen. In deze regionale zorgpaden zijn concrete afspraken vastgelegd over de zorg in de regio, over diagnostiek, behandeling, verwijzing en terugverwijzing van patiënten. De Zorgpaden worden gepubliceerd in de vrij te downloaden Onco NH-FL app, waar ze gemakkelijk te raadplegen zijn voor alle artsen in de regio. MDL-arts Daud Allajar (Ziekenhuis St Jansdal) is lid van Netwerkraad: “We zien een duidelijke verbetering in het leveren van snelle, gelijkwaardige en up-to-date zorg aan iedereen die met de ernstige diagnose van kanker te maken krijgt. Dit komt mede doordat de communicatie tussen ziekenhuizen beter verloopt. En in de zeer nabije toekomst geldt dit ook voor het digitaal uitwisselen van medische gegevens.”
 

Korte lijntjes
Ook Ankie van der Velden, internist oncoloog-hematoloog (Ziekenhuis Tergooi) is lid van de Netwerkraad en heeft goede ervaringen met de intensieve samenwerking. “Door deelname in de Netwerkraad optimaliseren wij de zorg voor onze patiënten en blijven we tegelijkertijd up-to-date in de oncologische behandelingen. Omdat je elkaar nu vaker hebt gezien, zijn de zogenaamde lijntjes ook kort waardoor ook ad hoc overleg makkelijker is. Door bijvoorbeeld het regionale zorgpad Pancreascarcinoom is nu nog duidelijker vastgelegd welke diagnostiek en behandeling waar plaats kan vinden en zijn duidelijke afspraken over toegangstijden bij verwijzingen en terugverwijzing van het ene naar het andere centrum vastgelegd. Dat laatste, snelle afspraken voor onze patiënten, vinden wij erg belangrijk.”
 

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Myrte Gorris via m.gorris@amsterdamumc.nl

 

Logo's Netwerkraad