Je gekozen filters:
Wis alle filters
Landscape 2

‘Ga het gewoon doen, daar leren we van’

05-10-2020
Klinisch informaticus Igor Schoonbrood beweegt zich op het snijvlak van business en ict. Als ‘verbindingsofficier’ in het MUMC+ slaat hij bruggen tussen alle lagen van de organisatie, en ook met partijen buiten de muren van het ziekenhuis. Hij is sinds kort onze ambassadeur Digitale uitwisseling voor de regio Zuidoost-Nederland.

“Ik ben veel in overleg met mensen op verschillende niveaus binnen de organisatie en over verschillende onderwerpen”, vertelt Schoonbrood. “De ene keer praat ik met zorgverleners op de werkvloer over het inrichten van bepaalde zorgprocessen. De andere keer overleg ik met ict’ers over de technische keuzes die we maken. Dan weer schuif ik aan bij het bestuur of zit ik met andere zorginstellingen of met leveranciers om de tafel.”

Prioriteiten 
Een van zijn prioriteiten voor de komende tijd is om het XDS-netwerk voor de digitale uitwisseling van gegevens in zijn regio van de grond te krijgen. “Dat hebben wij nog niet goed op orde, dus dat vereist momenteel de nodige aandacht.” Verder denkt Schoonbrood mee over de vormgeving en de technische realisatie van het mdo-portaal voor colorectale levermetastasen bij het MUMC+, een van de projecten binnen Digitale uitwisseling. Een veelomvattend project dat zowel gaat over de organisatie en de inhoud van het mdo – dus wat heb je nodig om de patiënt goed te bespreken – als over de techniek. “We willen alles zo generiek mogelijk vormgeven”, aldus Schoonbrood, “dus dit gaat over eenduidig en eenmalig registreren door gebruik van zorginformatiebouwstenen en van de BgZ, de Basisgegevensset Zorg. Behalve voor de directe zorg is het heel belangrijk dat we deze gegevens ook kunnen gebruiken voor research en kwaliteitsregistraties, zodat we binnen het netwerk onze processen verbeteren en dus betere zorg leveren aan patiënten.” Als expert in deze materie schreef Schoonbrood mee aan de IHE-handreiking voor het transmurale mdo mammacarcinoom. Deze handreiking beschrijft wat er technisch nodig is om gegevens gestructureerd en gestandaardiseerd uit te wisselen voor het transmurale mdo, vanuit verschillende systemen van verschillende leveranciers. 

Registratie aan de bron
Schoonbrood is tevens betrokken bij zusterprogramma Registratie aan de bron: “Bij elk project zeg ik: de BgZ is het uitgangspunt. Die heb je bij elke registratie nodig. Soms blijkt de BgZ niet helemaal toereikend. Binnen de oncologie heb je bijvoorbeeld een aantal specifieke verrichtingen die niet in het onderdeel ‘Verrichtingen’ van de BgZ kunnen worden opgenomen. Dan ontstaat er een spanningsveld: moeten we de BgZ aanpassen zodat hij ook voor oncologie geldt? Of moeten we ergens anders een aanpassing maken? Daar moet je een balans in zien te vinden.” Dat is een zoektocht, maar vooral ook een ‘doetocht’, aldus Schoonbrood: “Ik zeg altijd: je moet gewoon doen, laat het maar gebeuren, want daar leren we van. Als je leert, dan kun je de beste keuzes maken."

Kwetsbare ouderen
Ook los van de Citrienprogramma’s is Schoonbrood bezig met digitale uitwisseling. “In Limburg werken we aan een groot transmuraal project over digitale gegevensuitwisseling rondom de zorg voor kwetsbare ouderen. Met één druk op de knop moeten alle betrokken zorgverleners over de juiste en actuele patiëntinformatie beschikken, zoals medicatie en het zorgplan. Samen met huisartsen, thuiszorg, regionale ziekenhuizen, revalidatie en apotheken kijken we naar hoe we dit goed kunnen regelen met gebruikmaking van de BgZ en zibs.”

Het ambassadeurschap Digitale uitwisseling beschouwt Schoonbrood als een waardevolle aanvulling op zijn taken: “Het is heel goed dat er regelmatig overleg is tussen de ambassadeurs van alle regio’s. Je hoort met welke projecten iedereen bezig is, je bespreekt vraagstukken en oplossingen met elkaar. Je deelt informatie over en weer, leert van elkaar, en daar doe je weer je voordeel mee in je eigen regio.”  

Wilt u meer weten over digitale uitwisseling in de regio Zuidoost Nederland, stuur dan een e-mail naar igor.schoonbrood@mumc.nl.