Je gekozen filters:
Wis alle filters
Samenwerken in de zorg

Financiering van 'mdo 2.0'

15-06-2020
Oncologische zorg wordt steeds meer georganiseerd vanuit regionale oncologienetwerken. Het multidisciplinair overleg (mdo) verandert mee. Een aanzienlijk deel van de patiënten met kanker wordt besproken in een regionaal mdo of zelfs een regionaal of landelijk expertpanel. Daar gaat veel tijd van zorgverleners in zitten, waar op dit moment geen aparte vergoeding voor is.

Wij werken aan adequate financiering van deze bovenlokale vormen van overleg. De belangrijkste stakeholders zijn direct betrokken bij een gezamenlijke verkenning van het probleem en de oplossingsrichtingen.  Themamanager Waardegedreven financiering Ineke Middelveldt en Bas Geerdes, medisch manager bij IKNL, vertellen in het jongste nummer van Oncologie up to Date over het gezamenlijke project Financiering van mdo 2.0 en expertopinie. Lees hier het hele artikel. Ons Citrienfondsproject draagt bij aan het bredere project mdo 2.0 waarin meerdere partijen samenwerken om het mdo van de toekomst te ontwerpen.

Taskforce Oncologie
In 2018 ging het project mdo 2.0 van start na een opdracht van de Taskforce Oncologie. Als Citrienfondsprogramma werken we in dit project samen met SONCOS/FMS, IKNL, CCN’s, NFU en NVZ. Het doel is om tumorspecifieke mdo’s (lokaal, regionaal en/of bovenregionaal) in regionale netwerken optimaal te organiseren. Daar hoort ook een structurele adequate financiering bij – het onderwerp van ons Citrienfondsproject. Wat hier meespeelt is dat de consultgelden die door VWS via IKNL worden betaald aan consultverlenende ziekenhuizen (de umc’s en het Antoni van Leeuwenhoek) op korte termijn zullen worden afgebouwd.
We zijn in ons project Financiering van mdo 2.0 begonnen met het benoemen van de onderdelen die voor financiering in aanmerking komen:
 

Grafiek

Alleen voor het lokaal mdo (1) is een te registreren code voorhanden – en daar hebben we bovendien te maken met een (forse) onderregistratie. De bekostiging van het regionale mdo (2 en 3) is nog grotendeels onduidelijk en de consultgelden zullen worden afgebouwd. Van de inbreng van experts in het  mdo, bijvoorbeeld vanuit regionale en landelijk expertpanels (4) en andere vormen van consultatie van experts op afstand (5) is duidelijk dat de vraag toeneemt, maar ook deze vorm van consultatie wordt nergens geregistreerd. Door de toename van de vraag en het ontbreken van financiering voor consultatie op afstand is het raadplegen van de juiste expertise onvoldoende gewaarborgd.

Wijzigingsverzoek
Vanuit de FMS is een wijzigingsverzoek voor financiering van individuele consulten op afstand ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als dat wordt toegekend, wordt met betrokken partijen gekeken hoe dit het beste uitgewerkt kan worden. Dat is een belangrijk traject waar wij de financiering van consultatie van mdo’s en expert(panel)s (2 t/m 5 in ons schema) in willen meenemen. We hopen hiervoor draagvlak te vinden.

Meer weten?
Neem contact op met Ineke Middelveldt via i.middelveldt@umcg.nl