Je gekozen filters:
Wis alle filters
Samenwerken in de zorg

Expertpanels in de zorg: spread the word!

11-04-2018
Dit jaar is de derde fase van het door ZonMw gesubsidieerde Citrien project ‘Naar regionale oncologienetwerken’ ingegaan. De implementatie van expertpanels is inmiddels regionaal van de grond gekomen, dus het werd tijd het land in te gaan om kennis en ideeën te delen met partners binnen de oncologische keten.

In 2015 is vanuit het Citrienfonds gestart met de eerste fase van het regionale project “Expertpanels en MDO”. Doel van dit project was het vinden van een betere oplossing voor de traditionele consultdiensten waarin MDO’s veelal overbelast zijn en regionale expertise niet voor iedere patiënt toegankelijk is. Dit heeft geleid tot een digitaal consulentschap met een panel van experts die op regionaal niveau patiëntengegevens, waaronder beeldvorming, kunnen uitwisselen.

Het expertpanel voor colorectale levermetastasen (CRLM) is een concreet product dat is voortgekomen uit het project. Dit panel bestaat uit leverchirurgen en een (interventie)radioloog. Artsen kunnen patiënten met CRLM voordragen aan het expertpanel met de consultvraag of een lokale behandeling van CRLM door middel van een chirurgische ingreep en/of andere technieken uitvoerbaar is. Het expertpanel geeft een advies en de behandelend arts bespreekt dit met zijn patiënt. In de regio Noord-Holland zijn momenteel vijf ziekenhuizen aangesloten bij het expertpanel CRLM. Artsen en casemanagers van de laatst aangesloten centra worden nu getraind om via een daarvoor speciaal ontwikkeld digitaal platform, het EVOCS/XDS systeem, online consulentschappen aan te vragen bij het expertpanel CRLM. 

Nu het (online) expertpanel voor CRLM actief is, vindt uitbreiding van dit panel naar overige partners binnen de regionale oncologische zorgketen plaats. Door de uitwisseling van kennis en ervaring met landelijke zorgpartners kunnen ook expertpanels in andere regio’s worden opgezet. In lijn met deze ontwikkeling heeft begin maart overleg plaatsgevonden tussen Erasmus MC Kanker Instituut, IKNL en het VUmc waarin onder andere is gesproken over de technische implementatie, de juridische aspecten en de vorm en beschikbaarheid van expertpanels in (regionale) ziekenhuizen. Tot het eind van dit kalenderjaar, wanneer het ‘naar regionale oncologienetwerken’ project afloopt, zullen op meerdere plekken in het land verschillende vormen van kennisuitwisselingen plaatsvinden. Alleen op die manier kan de opgedane kennis effectief worden ingezet en zullen expert panels op langere termijn een vaste vorm kunnen krijgen binnen onze zorgketen.