Je gekozen filters:
Wis alle filters
Fabrizia

'Elke regio koos z’n eigen route'

22-05-2023
Het beschikbaar stellen van een passend behandelplan voor tenminste één tumortype in iedere regio, dat was het ambitieuze plan van de werkgroep Passend behandelplan onder leiding van themamanager Fabrizia Ketelaars. “Elke regio koos z’n eigen route om dit te realiseren.”

“Wat er nodig is voor het implementeren van een passend behandelplan voor de gekozen tumorsoort verschilt per regio en zelfs per ziekenhuis, dus de projecten verschilden ook”, blikt Fabrizia terug. De regio’s werkten wel nauw samen en ze wisselden continu best practices en ervaringen uit. “Het einddoel van ons thema was overal hetzelfde: alle elementen van het model Passend behandelplan implementeren en integreren in het gekozen zorgpad, zodat iedere patiënt de best passende behandeling krijgt.” Een achterliggende gedachte was om in elke regio een goed voorbeeld neer te zetten ter inspiratie van andere tumorwerkgroepen in de regio.
 

Altijd en overal beschikbaar
Een passend behandelplan wil zeggen dat de gekozen behandeling past bij de hele persoon.  “Het gaat altijd om wat er aan medische behandelopties tegen de kanker mogelijk is, maar dat alleen maakt nog geen passend behandelplan”, vervolgt Fabrizia. “Iemands hele gezondheidstoestand wordt in ogenschouw genomen én het allerbelangrijkste: iemands persoonlijke doelen en voorkeuren. Daar hebben patiënt en zorgverlener het over, samen beslissen ze wat op dat moment de meest passende behandeling is.”

Een belangrijke voorwaarde om zo persoonsgericht te kunnen werken is dat deze informatie systematisch wordt vastgelegd en dat zij altijd en overal gebruikt (en aangevuld) kan worden door alle zorgverleners in het netwerk. In de regio Noordoost-Nederland is daarom de gestandaardiseerde Gegevensset Passende Zorg (GPZ) ontwikkeld waarmee de contextuele informatie kan worden geregistreerd in het dossier. “De GPZ zorgt ervoor dat je deze informatie met elkaar kunt delen, discipline- en afdelingsoverstijgend én over de instellingsgrenzen heen. Een set waar we meer dan trots op zijn.”

 

Handvatten voor de regio
Vanuit de regio Oost-Nederland is de Blauwdruk Optimaal MDO beschikbaar gesteld. “Het mdo is de ruggengraat van de samenwerking in regionale oncologienetwerken. De Blauwdruk biedt handvatten voor ziekenhuizen en netwerken om hun lokaal of regionaal mdo optimaal in te richten. Het is een praktisch, flexibel hulpmiddel geworden dat gemakkelijk kan worden toegesneden op de context van het eigen netwerk.” En zo zijn er nog een heleboel handige tools, communicatiemiddelen en good practices in de ene regio ontwikkeld en door andere regio’s gretig overgenomen.

 

Op rolletjes
Tot slot, wat merken patiënten van de inspanningen van het thema Passend behandelplan? “Als het goed is, merken ze er niets van”, besluit Fabrizia. “Want als alles op rolletjes loopt, valt dat immers niet op. Het doel is dat patiënten de zorg uit het netwerk ervaren als een naadloos pakket. Geen hobbels, geen informatie die tussen wal en schip raakt, geen dubbele diagnostiek of opnieuw dezelfde vragen. Patiënten voelen zich in goede handen, ze hoeven zich niet af te vragen of ze wel bij de juiste zorgverlener zitten en ze weten op elk moment wie hun aanspreekpunt in het netwerk is. Dat hebben we in ieder geval voor één patiëntengroep per regio integraal willen realiseren.”