Je gekozen filters:
Wis alle filters
MDO

Eerste resultaten project “Patiëntvoorkeuren in het MDO”

03-11-2017
In eerdere nieuwsbrieven berichtten wij over een meer patiëntgerichte benadering bij de totstandkoming van een passend behandelplan voor de oudere kwetsbare patiënt met kanker. De in het UMCG ontwikkelde werkwijze, waarbij kwetsbaarheid en patiëntvoorkeuren worden meegewogen in het MDO, is nu met ondersteuning van het Citrienfonds in pilotverband geïmplementeerd in het MCN gynaecologie. In vier ziekenhuizen in Noord Oost Nederland is de nieuwe werkwijze toegepast in de dagelijkse zorg voor oudere patiënten met eierstok- of baarmoederkanker. Tijdens de pilot is onder andere gekeken naar het effect op de behandeladviezen en de haalbaarheid van de implementatie in een bestaand zorgpad. Ook zijn de ervaringen van de betrokkenen, patiënten en zorgverleners (verpleegkundigen, gynaecoloog oncologen, internisten ouderengeneeskunde) onderzocht. Nu, een half jaar later, zijn de eerste resultaten bekend.
Werkwijze

Bij kwetsbare ouderen kan de impact van oncologische behandelingen op de kwaliteit van leven enorm zijn. Daarom is het van groot belang dat een behandeling gekozen wordt die aansluit bij de persoonlijke situatie en voorkeuren van patiënten. In het UMCG is een werkwijze ontwikkeld en onderzocht waarbij informatie over de wensen en de mate van kwetsbaarheid van de patiënt worden meegewogen bij de totstandkoming van het behandeladvies in het Multi Disciplinair Overleg (MDO).

Behandeladviezen

Er zijn 16 patiënten geïncludeerd in de pilot. De eerste analyses laten zien dat bij iets meer dan een derde van geïncludeerde patiënten het meewegen van informatie over de wensen en de mate van kwetsbaarheid van de patiënt leidde tot een ander en/of aanvullend behandeladvies. Het andere of aanvullende behandeladvies varieerde van geen operatie in plaats van wel een operatie tot preventieve maatregelen t.b.v. een soepel verloop van het behandeltraject voor de patiënt, zoals delierpreventie of extra begeleiding bij chemotherapietraject in het ziekenhuis zo dicht mogelijk bij de patiënt. Dit resultaat komt overeen met de resultaten van het onderzoek Ouderen en Kanker in het UMCG.

Ervaring patiënten positief

Het belangrijkste wat patiënten merkten van de nieuwe werkwijze was het uitgebreide gesprek met de verpleegkundige om in kaart te brengen wat belangrijk voor de patiënten is in hun leven, wat ze willen en wat ze kunnen (het niveau van functioneren op somatisch, psychisch, sociaal en functioneel gebied). Patiënten vonden dit een prettig gesprek en tegelijkertijd soms moeilijk. Nadenken over wat belangrijk voor je is in het leven doe je niet dagelijks en is daardoor soms confronterend. Alle patiënten aan wie we de vraag stelde of ze deze werkwijze zouden aanbevelen aan anderen antwoordden positief.

De resultaten t.a.v. de praktische haalbaarheid en de ervaring van zorgverleners worden op dit moment verzameld. Het laatste kwartaal van dit jaar staat in het teken van de evaluatie van het project en formuleren van een advies hoe verder binnen het MCN gynaecologie Noordoost Nederland en daarbuiten. In de volgende nieuwsbrief zullen we u hierover berichten.