Je gekozen filters:
Wis alle filters
Vumc

Dubbelinterview met oncologisch chirurgen Geert Kazemier en Hermien Schreurs

21-06-2017
Behandelaars van patiënten met kanker in de regio Noordwest Nederland kunnen binnenkort op een gemakkelijke en snelle manier advies inwinnen van gespecialiseerde collega's van VUmc Cancer Center Amsterdam. Op dit moment kan dat al voor vragen rondom colorectale levermetastasen.

Sinds enkele maanden is er een expertpanel met dit specialisme. "Kennis over kanker is niet in elk ziekenhuis in dezelfde mate aanwezig. Vaak gaat het om heel specifieke deskundigheid", vertelt oncologisch chirurg Hermien Schreurs van de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. "Daarom is het belangrijk de zorg zo te organiseren dat die kennis toch voor iedereen beschikbaar is." Vanuit Alkmaar heeft zij samen met haar VUmc collega Geert Kazemier het eerste expertpanel opgezet. Het gaat om een pilot, die nu wordt opgeschaald naar andere ziekenhuizen in de regio. Voor dit jaar staan ook expertpanels voor longtumoren en complexe vormen van leukemie op de planning.

Het expertpanel colorectale levermetastasen is de eerste stap van VUmc en de samenwerkende partners naar de aanleg van oncologienetwerken in de Noordwestelijke regio. "We hebben nu een goed lopend systeem op poten gezet", vertelt de projectvoorzitter, oncologisch chirurg Geert Kazemier van VUmc. "We werkten al nauw samen met onze collega's in Alkmaar, dus dat was een mooie basis om te starten. We kenden elkaar. Maar wat we vooral wilden is een proces dat snel en soepel loopt. Dus dat je op een gemakkelijke manier informatie met elkaar kunt delen zodat een verwijzer een consult kan vragen op het moment dat het hem of haar goed uitkomt, en dat het antwoord er binnen enkele dagen is. Zo kan een dokter in Haarlem, Harderwijk of Den Helder of waar dan ook ons laten meedenken over een patiënt die we niet zelf hebben gezien, maar van wie we wel alle gegevens hebben."

Voor colorectale levermetastasen is gekozen als pilot omdat uit onderzoek is gebleken dat patiënten veel baat hebben bij een tijdige, op specifieke deskundigheid gebaseerde behandeling. "Het is een relatief ingewikkelde aandoening", zegt Kazemier, "dus als het hiermee lukt, gaat het met andere ook lukken. Bovendien is beeldvorming essentieel. De kracht is dat we gemakkelijk scans kunnen uitwisselen. Samen met gespecialiseerde radiologen en oncologen bestuderen we ze en brengen we gericht advies uit. Clustering van kennis, in combinatie met digitale technieken en een handige organisatie vormen de meerwaarde van zo'n expertpanel."

Oncologisch chirurgen Geert Kazemier en Hermien Schreurs

De pilot heeft ook tot doel om een beeld te krijgen van zaken die goed moeten worden geregeld. De privacy van de patiënten moet worden beschermd, het gevaar van hacken tegengegaan, er moet duidelijkheid komen over de financiering. Strikt genomen betaalt de zorgverzekeraar namelijk alleen voor patiënten die, zoals Kazemier het uitdrukt, "wij zelf de hand schudden". Maar aangenomen mag worden dat de aanpak per saldo in ieders voordeel is. Alleen al het feit dat een second opinion vaak niet meer nodig is werkt immers al besparend. Dus Kazemier verwacht dat de zorgverzekeraars en ziekenhuizen daar wel uitkomen.

Doel van de regionale oncologie netwerken is hoogspecialistische oncologische expertise bereikbaar te maken voor ziekenhuizen waar die kennis niet aanwezig is. Op die manier moet kankerpatiënten verzekerd zijn van de beste oncologische zorg, ongeacht woonplaats. De minister van Volksgezondheid heeft met behulp van het Citrienfonds 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van deze netwerken.