Je gekozen filters:
Wis alle filters
UMCG smal

Digitaal werkbezoek aan Noord-Nederland

14-12-2020
De werkgroep Passend behandelplan ging onlangs op ‘bezoek’ bij het UMCG. Tijdens dit digitale werkbezoek presenteerden Citrien-projectleiders de belangrijkste projecten in Noord-Nederland. Het werd een waardevolle middag met volop gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen.

Deze editie was alweer het derde werkbezoek van Passend behandelplan aan een van de regio’s.Themamanager Fabrizia Ketelaars merkt dat projectleiders elkaar sneller vinden door dit soort bijeenkomsten. “Toen we nog echt op bezoek konden, kregen we vaak ook nog een rondleiding of een demo van een mdo. Maar ook online krijg je een verdieping van de projecten die gepresenteerd worden en dat zorgt voor zowel meer kennis van de elkaars projecten, als voor verbinding. Je legt sneller contact als je de mensen een keer gezien en gehoord hebt. We merken dat we elkaar beter weten te vinden en dat we elkaar ook beter kunnen helpen, omdat we goed weten welke projecten waar plaatsvinden en hoe die lopen. Good practices kunnen zo sneller uitgerold worden en dát draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor oncologische patiënten waar we het allemaal voor doen.”   

Het werkbezoek stond in het teken van de integrale implementatie van het model Passend behandelplan, het einddoel waar alle projecten aan moeten bijdragen. Fabrizia verwelkomde daarnaast Tapasya Vreeken-van Tol als nieuwe subthema-manager netwerk-casemanagement. En er werd nog even stilgestaan bij de geslaagde site visit die bevestigde dat we ook volgens ZonMw op een goed spoor zitten. “Alle lof en complimenten aan projectleiders, we zijn goed bezig en we worden steeds vaker betrokken bij allerlei initiatieven, maar wij proberen ook belangrijke stakeholders te betrekken, zoals de aansluiting van de NFK en de V&VN bij de werkgroep PB. Dat werd gezien door de commissie”, aldus Fabrizia.  

Valkuilen
Op de agenda stond onder meer het project INFUZE, met projectleider Vera Hanewinkel. Dit project draait om het verbeteren van het contact tussen het ziekenhuis en de huisarts als het gaat om patiënten met kankerINFUZE wordt ook in de regio Noord-Holland/Flevoland uitgevoerd. “Hoewel het project nog loopt en we dus formeel nog niet kunnen spreken van ‘best practices’, is het toch al waardevol om juist nu je projectkennis naar andere regio’s over te dragen. Maar we staan evengoed open voor suggesties uit regio’s waar bijvoorbeeld hetzelfde project nu wordt opgestart. Die ervaringen kunnen wij op onze beurt nog meenemen in ons eigen project”, aldus Vera. Zij benadrukte dat het nog niet zo eenvoudig is om de ontwikkelde werkwijze in een andere regio succesvol te laten landen. “Sta stil bij alle stappen, anders ga je veel te snel.”

Netwerkfinanciering
Ineke Middelveldt, themamanager Waardegedreven financiering, legde uit waar ze binnen haar thema mee bezig is. “De afgelopen jaren onderzochten we de succesfactoren en belemmeringen bij het ontstaan van oncologienetwerken. De belemmeringen bleken vaak op het vlak van financiering en regelgeving te liggen. Hierover publiceerden wij het rapport De ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland. Dit rapport leidde al tot belangrijke aanpassingen in de regelgeving rond het onderling verwijzen door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voortbouwend op deze kennis werken wij nu, samen met de stakeholders die ook eerder betrokken waren, verder aan het bevorderen van adequate, waardegedreven financiering in oncologienetwerken.”

Passend behandelplan in de praktijk
Barbara van Leeuwen (chirurg oncoloog) en Hanneke van der Wal-Huisman (verpleegkundige en onderzoeker) namen de aanwezigen mee naar de dagelijkse praktijk van het meenemen van patiëntvoorkeuren in het mdo. “Wij richten in het UMCG de zorg voor de oudere patiënt met oncologische aandoeningen anders in. Het model Passend behandelplan helpt ons daarbij. De patiëntgebonden informatie, bijvoorbeeld de mate van kwetsbaarheid, werd nog niet gedeeld in het mdo of in het verslag. Bij de eerste onderzoeksgroep van 250 patiënten, heeft dit bij 27 procent tot een aangepast advies geleid”, aldus Barbara. “Natuurlijk wist de dokter altijd al veel over de patiënt, maar het gaat nu om het explictiet delen van die kennis en daar behandelconsequentes aan verbinden.”

Plussen en minnen
Projectleider Maarten de Ruiter van het thema Digitale uitwisseling gaf tot slot een overzicht van zijn bevindingen als het gaat om de digitale portalen voor de transmurale mdo’s. Samen met zijn collega-digitale ambassadeurs zet hij de plussen en de minnen van een vijftal aanbieders op een rij. Daarbij stellen ze zich de volgende vragen: “Wat verwachten we van een transumraal mdo-platform, welke spelers en producten zijn er in de markt, hebben we al een voorkeur, wat zijn de kosten?”

Goed functionerende portalen en ict-ondersteuning zijn ook een voorwaarde om te voldoen aan onze missie voor eind 2022: In elke regio voor tenminste één tumorsoort een passend behandelplan bieden voor iedere patiënt. Fabrizia sloot de bijeenkomst af met de oproep aan alle betrokkenen om na te denken in welk netwerk en voor welke tumorsoort we deze overall doelstelling van het thema Passend behandelplan kunnen realiseren.