Je gekozen filters:
Wis alle filters
Helen Mertens

"Citrienfonds zet innovaties in beweging"

08-03-2022
Iedereen mag zeker zijn van passende en betaalbare zorg: jong of oud, nu en in de toekomst. Regionale oncologienetwerken en de andere Citrienfondsprogramma’s reiken het nieuwe kabinet daarvoor belangrijke innovaties aan. De impact van het Citrienfonds wordt steeds duidelijker zichtbaar. Trefzekere oncologische zorg in regionale oncologienetwerken vanuit ons programma, maar ook betere zorg door betere zorginformatie, effectieve e-healthtoepassingen en het terugdringen van niet-gepaste zorg.

Het Citrienfonds kreeg in 2014 van de toenmalige minister van VWS de opdracht om zich te richten op betaalbare, toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Niet toevallig dus, dat de vier Citrienfondsprogramma’s – Registratie aan de bron, e-health, Doen of laten? en Regionale oncologienetwerken – zich bezighouden met innovaties op het snijvlak van kwaliteit en betaalbaarheid. Nu Registratie aan de bron zijn activiteiten dit voorjaar afsluit, begint het fonds de balans op te maken. “Het Citrienfonds zet innovaties in beweging”, zegt voorzitter Helen Mertens. “De programma’s pakken belangrijke vraagstukken in de zorg aan. Daarbij verbinden zij vrijwel alle zorgpartijen in Nederland. We zien dat we samen heel veel voor elkaar kunnen krijgen en dat de afgelopen jaren grote veranderingen op gang zijn gebracht.”

Registratie aan de bron
Betere zorg door betere zorginformatie: dat is waar het programma Registratie aan de bron om draait. Eenduidig en eenmalig vastleggen maakt de zorg beter en veiliger én het helpt de registratielast verminderen. Het programma ontwikkelde zorginformatiebouwstenen, oftewel zibs, als basis voor eenheid van taal in de  zorg. Samen met zorgprofessionals en vele anderen werd de afgelopen jaren hard gewerkt om de zibs naar de praktijk te brengen. Met het zorgproces centraal, en maximaal ondersteunend voor de zorgprofessionals die dagelijks zorginformatie vastleggen. Hierin zijn grote stappen gezet. Tegelijk stelt het programma vast dat verdere landelijke, zorgbrede standaardisatie van zorginformatie noodzakelijk is.

E-health 
Het Citrienprogramma e-health maakt de zorg beter, persoonsgerichter en goedkoper met behulp van bewezen e-healthtoepassingen, bijvoorbeeld voor het monitoren van hartklachten op afstand. De informatie komt samen in een persoonlijk digitale zorgomgeving waar patiënt en behandelaar toegang toe hebben en die de patiënt zo veel mogelijk eigen regie geeft. De toepassingen die het programma promoot worden al door tientallen ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland met succes gebruikt en dat balletje gaat steeds sneller rollen.

Doen of Laten?
Overbehandeling voorkomen is een ander belangrijk element van passende zorg. Het programma Doen of laten? werkt heel praktisch en doelgericht aan het terugdringen van zorg die geen bewezen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt. Bewustwording speelt hierin een grote rol. Zorgverleners worden geholpen om niet-gepaste zorg ook echt niet meer uit te voeren. Samen met hun patiënten maken ze weloverwogen keuzes om bepaalde diagnostiek of behandeling wel of juist niet uit te voeren. Tientallen ziekenhuizen en honderden huisartsenpraktijken zijn hier met hulp van het programma al mee aan de slag. Samen realiseren we zo meer waardevolle zorg voor patiënten.

Regionale oncologienetwerken
Trefzekere, passende zorg voor iedere patiënt met kanker, waar je ook woont en in welk ziekenhuis je ook binnenkomt – dat is de missie van het programma Naar regionale oncologienetwerken. Daarvoor is het noodzakelijk dat zorgverleners samenwerken in een goed georganiseerd regionaal oncologienetwerk. Samen met de patiënt wegen ze de best beschikbare medische behandelopties af in het licht van persoonlijke keuzes en voorkeuren. De netwerkzorg vereist ook dat gegevens van patiënten eenvoudig digitaal kunnen worden uitgewisseld en dat er een passende uitkomstgerichte financiering is. Het programma Naar regionale oncologienetwerken initieert en stimuleert deze ontwikkelingen met tientallen proeftuinen en voorbeeldprojecten in alle regio’s van Nederland.

Landelijke impact 
Het Citrienfonds is sinds 2014 een belangrijk motor van zorginnovaties in Nederland. De programma’s ontwikkelen samen met patiënten(vertegenwoordigers) en met vrijwel alle zorgpartijen van Nederland duurzame en breed inzetbare verbeteringen voor meer passende zorg. Met elkaar brengen we innovaties in beweging!

Meer weten over de impact van het Citrienfonds? Naar de website.