Je gekozen filters:
Wis alle filters

Brainstormbijeenkomst over het digitaal proactief palliatief zorgplan

03-11-2017
Dinsdag 17 oktober was er een bijeenkomst over het mogelijk maken van het digitaal proactief palliatief zorgplan. Aanwezigen: Zorgbelang Groningen, IKNL, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Huisartsen, UMCG, Citrien en Zodos.
Alle betrokkenen hebben de gezamenlijke ambitie dat in de toekomst gewerkt wordt vanuit één digitaal proactief zorgplan, gestart tijdens het zorgproces op basis van de dataset palliatieve zorg. Het digitaal proactief zorgplan wordt in de PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving) van de patiënt geplaatst en daarmee kan de regie bij de patiënt liggen. Doel van deze brainstormbijeenkomst was het informeren over de stand van zaken, het uitwisselen van ideeën en zo mogelijk het maken van afspraken voor het inrichten van een pilot.

De zinsnede ‘De regie bij de patiënt’ leverde de nodige discussie en veel terechte vragen op, zoals: Wat te doen in noodsituaties? Hoe krijg je dan toegang tot de persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt? Wie krijgen toegang tot en wie is verantwoordelijk voor de (actuele) inhoud van het palliatief zorgplan? Daarnaast zijn er ook de zorgen over situaties waarbij voor patiënten de ‘digitale wereld’ een ver-van-mijn-bed show is.

Terecht punt is de portal moeheid van onder andere de huisarts. Deze moet vaak in verschillende portalen inloggen om alle gegevens van zijn patiënt inzichtelijk te krijgen.

Dataset

Ontwikkelingen die in de (nabije) toekomst behulpzaam zullen zijn werden tijdens de bijeenkomst kort toegelicht. Zoals de dataset zorginformatie palliatieve zorg, uitgedrukt in ZIB’s (Zorginformatie Bouwstenen), die is gekoppeld aan de basisgegevens set zorg, die in EPD’s wordt geïmplementeerd. Wanneer op de juiste manier (eenmalig) wordt geregistreerd kan het proactief palliatief zorgplan hiermee worden ‘gevuld’. Uitwisseling met bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk wordt dan een stuk eenvoudiger. Uitdaging daarbij is wel dat de huisartsen nog andere codesystemen gebruiken, o.a. voor lab uitslagen. Dat zou geharmoniseerd moeten worden met de ziekenhuizen.

De patiënt bepaalt

Als alles gerealiseerd wordt, werken alle betrokkenen vervolgens altijd vanuit hetzelfde, door de patiënt gedeeld, actueel proactief zorgplan. Hierbij bepaalt de patiënt voor wie hij of zij (een deel van) het plan in zijn digitale zorgomgeving openstelt. Daarnaast kan de patiënt er bijvoorbeeld voor kiezen een agenda (zoals van WeHelpen.nl) toe te voegen waarop mantelzorgers of anderen kunnen aangeven wanneer ze waarmee kunnen helpen. Ook het toevoegen van diverse gezondheids-apps is mogelijk, naar keuze van de patiënt.

MedMij

Belangrijk uitgangspunt bij een PGO is het idee dat iedereen zélf zou moeten kunnen kiezen welke persoonlijke gezondheidsomgeving het beste bij hem of haar past. In de ideale situatie zou een patiënt elke PGO die voldoet aan de MedMij standaarden kunnen gebruiken om gegevens met zorgaanbieders uit te wisselen.

Tijdens de bijeenkomst kwam ook de 1e MedMij-kickstart kort aan bod. Daarbij wisselen patiënten in Groningen bloedglucosewaardes uit met de huisarts. Over het digitaal palliatief zorgplan vindt uitwisseling plaats met de medewerkers van MedMij.

Voorbeelden van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) zijn Zodos en IkDus waarmee patiënten relevante gezondheidsinformatie kunnen verzamelen, beheren en delen en regie kunnen nemen over hun eigen gezondheid. In het kader van dit Citrienproject is het de bedoeling beide PGO’s mee te nemen in pilots. Tijdens deze bijeenkomst was er een demonstratie van Zodos.

Vervolg

De bijeenkomst leverde veel input voor vervolg. Ook was er belangstelling voor deelname aan een pilot. Wordt vervolgd dus..!