Je gekozen filters:
Wis alle filters
mdo

Betere gegevensuitwisseling door standaard mdo-formulier

09-02-2021
OncoZON, het oncologienetwerk in Zuidoost-Nederland, ontwikkelde een standaard mdo-formulier voor de regionale bespreking van patiënten met colorectaal carcinoom. Daarmee verbetert het proces rondom dit multidisciplinair overleg sterk. En het mooie is: het formulier is landelijk beschikbaar én gemakkelijk aan te passen voor andere tumorsoorten.

Voor een goede, digitale gegevensuitwisseling rondom het multidisciplinair overleg is een gestandaardiseerd mdo-formulier cruciaal. Met zo’n formulier wordt relevante patiëntinformatie, vanaf de aanmelding van de patiënt tot en met de terugkoppeling van het behandeladvies aan specialist en huisarts, gestructureerd en zoveel mogelijk gestandaardiseerd vastgelegd en uitgewisseld. Deze zorginformatie kan bovendien hergebruikt worden voor andere doeleinden zoals wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties.

Makkelijk aanpassen voor andere tumorsoorten
Ook anderen werken aan een gestandaardiseerd mdo-formulier, zoals IKNL. OncoZON is ermee bezig in het kader van de pilot Mdo- en verwijsportaal colorectale levermetastasen en de Proeftuin gegevensset colorectaal carcinoom; beide projecten die onder ons programma vallen. “Het mdo-formulier verbindt deze twee projecten, die als het ware in elkaar overlopen”, vertelt projectleider Pedro Janssen. “In de Proeftuin gegevensset colorectaal carcinoom werken we aan een standaard gegevensset voor patiënten met deze tumorsoort. Die standaard hebben we geïmplementeerd in het mdo-formulier dat straks in het mdo-portaal colorectale levermetastasen komt te staan.”
Het formulier bestaat uit een tumorspecifiek deel, een algemeen oncologisch deel en een deel voor conclusie en advies. Het algemeen oncologisch deel is de Gegevensset oncologie algemeen, die bestaat uit generieke gegevens die klinisch relevant zijn in elk oncologisch zorgproces – ook ontwikkeld door het programma Naar regionale oncologienetwerken.
 
“Het mooie is”, zegt Janssen, “dat je dit mdo-formulier door die modulaire opbouw gemakkelijk kunt aanpassen voor een andere tumorsoort door het stuk dat specifiek over colorectaal gaat, te vervangen door een andere gegevensset. Zo kun je het voor alle oncologische mdo’s gebruiken. Het formulier is opgenomen in Art-Decor van Nictiz en staat ter beschikking voor iedereen die ermee wil werken.”

Informatiestandaard 
Het mdo-formulier is een zogenaamde informatiestandaard. Dat is een verzameling afspraken over welke zorginformatie er wordt vastgelegd en hoe die wordt gedeeld. Art-Decor is de bibliotheek waar Nictiz alle informatiestandaarden opslaat, beheert en onderhoudt. Het is ook een soort werkplaats waar ict-ers van diverse organisaties samenwerken aan nieuwe informatiestandaarden zoals dit mdo-formulier. Een voorbeeld: ten tijde van de oplevering van dit mdo-formulier hadden Nictiz en IKNL nét de nieuwe zorginformatiebouwsteen (zib) voor de Tumorclassificatie, de TNM-zib, klaar. Die kon dus nog mooi even worden meegenomen in het kersverse formulier. 

Hergebruik van zorginformatie
In de ontwikkeling van het mdo-formulier zitten heel wat maanden werk. Janssen interviewde om te beginnen ruim dertig specialisten van meerdere disciplines en OncoZON-ziekenhuizen, zoals chirurgen, oncologen, MDL-artsen, radiologen en radiotherapeuten. Hij vroeg hen onder meer welke items zij belangrijk vinden om in een mdo te bespreken en welke informatie ze nodig hebben om de kwaliteit van de zorg in het netwerk te verbeteren. “Juist dat meervoudig gebruik van zorginformatie die je toch al vastlegt, is heel erg belangrijk”, aldus de projectleider. “Niet alleen voor de verplichte kwaliteitsregistraties, maar zeker ook voor het onderling uitwisselen tussen epd’s van ziekenhuizen. Wil je daar echt stappen in zetten, dan moet je dat gestructureerd en gestandaardiseerd doen.”

Het mdo-formulier is daarom zó ingericht dat zorginformatie die in het epd is ingevoerd, automatisch kan worden opgehaald. Al is dat op dit moment nog niet mogelijk: “Enerzijds omdat gegevens nu nog maar beperkt gestandaardiseerd worden vastgelegd in epd’s. Anderzijds omdat het voor de leverancier complexer is dan gedacht om dit voor elkaar te krijgen”, zegt Janssen. 
Straks krijgt het mdo-formulier een centrale plek in het mdo- en verwijsportaal colorectale levermetastasen dat in ontwikkeling is. “Dan kunnen we ook echt gaan uitwisselen met andere ziekenhuizen. Het mdo-formulier is er in ieder geval klaar voor.” 

Meer weten? 
Neem contact op met projectleider Pedro Janssen

Dit wil je misschien ook lezen