Je gekozen filters:
Wis alle filters
Behandeling

Behandeling op maat voor patiënten met eierstokkanker

20-06-2017
De medische behandeling van eierstokkanker heeft meestal ook een effect op de kwaliteit van leven. Bij kwetsbare ouderen is er een grotere kans op complicaties en kan de impact van een behandeling op het dagelijks functioneren groot zijn. Lang niet alle ouderen willen daarom medisch gezien alles uit de kast halen, zeker niet als die behandeling betekent dat ze bepaalde dingen niet meer kunnen doen. Het is dan ook van belang om samen met iedere patiënte (en haar naaste) een behandeling te kiezen die aansluit bij persoonlijke situatie en voorkeuren. Vier ziekenhuizen in Noord Nederland gaan een in het UMCG ontwikkelde werkwijze invoeren waarbij de mate van kwetsbaarheid en persoonlijke voorkeuren van patiënten integraal worden meegewogen bij totstandkoming van het behandeladvies.
Grote behoefte van medisch specialisten

Het aantal ouderen met kanker dat in aanmerking komt voor complexe, zeer intensieve behandelingen stijgt. Deze behandelingen kunnen echter grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van deze patiënten. Het is van belang de goede balans te vinden tussen de medische mogelijkheden enerzijds, en het niveau van functioneren van de patiënt anderzijds. Wetenschappelijk bewijs voor een bepaalde werkwijze in de besluitvorming voor deze patiënten ontbreekt tot nu toe. Medisch specialisten hebben echter grote behoefte aan handvatten om voor deze patiënten te komen tot een goed overwogen behandeladvies.

Daartoe is in het UMCG een nieuwe werkwijze ontwikkeld en uitgeprobeerd. De ervaringen met deze werkwijze op de afdeling Chirurgie zijn aanleiding voor bredere implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk.

Werkwijze

Elke patiënt met kanker wordt besproken in het multidisciplinair overleg (MDO) door een team van verschillende specialismen. Nieuw bij de bespreking van de ouderen met eierstokkanker is dat informatie over patiëntvoorkeuren en de mate van kwetsbaarheid op een gestructureerde manier meegewogen wordt bij de totstandkoming van het behandeladvies .

Van groot belang in dat proces is het voorbereidende werk van getrainde verpleegkundigen. Zij brengen voorafgaand aan het MDO de mate van kwetsbaarheid van patiënten in kaart en bespreken met elke patiënte haar persoonlijke voorkeuren: wie is zij als persoon, wat wil ze en wat kan ze (het niveau van functioneren op somatisch, psychisch, sociaal en functioneel gebied). De verpleegkundige brengt deze informatie in, mede namens de patiënt, in het MDO. De rol van de verpleegkundige is daarmee een stuk groter dan voorheen.

De verpleegkundigen in de deelnemende ziekenhuizen zijn inmiddels getraind om met de methode te werken. De toepassing gaat eind maart van start. De eerste bevindingen worden in september verwacht. Als de methode goed bevalt zal deze ook breder in Noord Oost Nederland worden ingevoerd.

Invoering

Ondersteund door het programma Naar regionale oncologienetwerken van het Citrienfonds (ZonMw) wordt de nieuwe werkwijze beproefd voor vrouwen vanaf 65 jaar met eierstokkanker die verwezen worden naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), het Isala in Zwolle en het Ropcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. Bij de bespreking van deze patiënten in het MDO worden vanaf nu dus op een explicietere wijze  de mate van kwetsbaarheid en persoonlijke voorkeuren van de patiënte meegewogen in het behandeladvies, naast de uitslagen van medische onderzoeken.

In het kader van dit project wordt onder andere samen gewerkt met het Managed Clinical Network Gynaecologie Noord Oost NL, de onderzoeksgroep Kanker en Ouderen in het UMCG, IKNL, Stichting Olijf en gynaecologen (oncoloog), (oncologie)verpleegkundigen en internisten ouderengeneeskunde/ geriaters van de deelnemende ziekenhuizen.